หนานหนิงเตรียมดันฐานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ดึงดูดธุรกิจสีเขียวนานาชาติ

9 Apr 2013

หนังสือพิมพ์หนานหนิงเดลี่: กว่างซีประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมบุกเบิกให้นครหนานหนิงเป็นฐานอุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมดึงดูดธุรกิจยักษ์ใหญ่สิ่งแวดล้อมเข้ามาลงทุน

คณะกรรมธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Development and Reform Commission, 广西发展和改革委员会) เผยว่า ทางการเตรียมผลักดันโครงการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเชิงบูรณาการและทรัพยากรหมุนเวียนเป็นสำคัญ

กว่างซีจะลงทุนบุกเบิกฐานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม โดยจะอาศัยจุดแข็งจากการเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยี เงินทุนและแรงงาน

พร้อมกำหนดให้นครหนานหนิงเป็นฐานรองรับการลงทุนโครงการประเภทการบำบัดน้ำเสีย กากตะกอน การคัดแยกขยะ การกำจัดมลพิษจากควันรถยนต์ รวมถึงโครงการผลิตวัสดุสีเขียวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และโครงการด้านเทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นต้น

ขณะเดียวกัน เตรียมพัฒนาบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรับรองสินค้า/ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน การอนุมัติแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การอนุมัติแผนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังวางแผนผลักดันการก่อตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมผสมที่จะกำหนดให้นครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางครอบคลุมอุตสาหกรรมผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์สะอาด อุตสาหกรรมบริการสีเขียว อุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานเหล่านี้จะทำให้นครหนานหนิงกลายเป็นฐานอุตสาหกรรมสีเขียวเชิงบูรณาการที่มีทั้งภาคการผลิต บริการ วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างครบวงจร กลายเป็นฮับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่มีศักยภาพในอนาคต

ตามแผนการ ทางการกว่างซีตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านหยวนในช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 18 ต่อปี สร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมกว่า 27,000 ล้านหยวน

นอกจากนี้ ทางการยังเตรียมดึงดูดผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจสีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติเข้ามาลงทุน เพื่อสร้างงานในพื้นที่อีกด้วย

ปัจจุบัน ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาสำคัญของจีน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีมลภาวะสูง ทำให้รัฐบาลจีนทุกระดับให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่ในกิจการสาขาใดจะต้องประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของทางการ

BIC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นครหนานหนิงเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองสีเขียวของจีน การประกาศแผนพัฒนาและผลักดันฐานอุตสาหกรรมสีเขียวดังกล่าวจึงนับเป็นโอกาสที่ดีให้แก่ธุรกิจสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตลาดกว่างซีเป็นตลาดใหม่ที่คู่แข่งไม่มากและนโยบายภาครัฐเอื้อ

ประกอบกับธุรกิจสิ่งแวดล้อมบางประเภท เช่น ธุรกิจผลิตและบริหารโรงงานกำจัดขยะและของเสียอันตราย โรงบำบัดน้ำเสีย และโครงสร้างพื้นฐานด้านการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ก็ยังเป็นกิจการที่ทางการจีนอนุญาตให้ธุรกิจต่างชาติลงทุนได้ด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจไทยที่มีศักยภาพและกำลังมองหาลู่ทางขยายตลาดเข้ามายังจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน