หนานหนิงวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ทางเลือกใหม่แห่งโลกอนาคต

25 Jun 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เทศบาลนครหนานหนิงอนุมัติแผนจัดตั้งฐานอุตสาหกรรมชีวภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจหนานหนิง-อาเซียน (Nanning-ASEAN Economic Development Zone, 南宁东盟经济开发区)

ตามรายงาน ฐานอุตสาหกรรมดังกล่าวมีเนื้อที่ 6 ตร.กม. เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและการบริการแบบครบวงจร อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตจุลินทรีย์ อุตสาหกรรมกรดน้ำตาล อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมบริการด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

หลายฝ่ายมองว่า ในอนาคต อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจหนานหนิง-อาเซียนมีแนวโน้มสดใส และจะก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 3 อุตสาหกรรมเสาหลักของเขตพัฒนาแห่งนี้

ปัจจุบัน เขตพัฒนาฯ มีวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพเข้าตั้งกิจการแล้วกว่า 20 ราย มูลค่าการผลิตต่อปีมากกว่า 2,000 ล้านหยวน และสร้างตำแหน่งงานราวๆ 3,000 ตำแหน่ง

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริมภายใต้รหัส 14+10 ของกว่างซี ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง 5 ปี ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554-2558) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมยาชีวภาพ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์เชิงชีวภาพ และอุตสาหกรรมการผลิตเชิงชีวภาพ

ทั้งนี้ ทางการกว่างซีตั้งเป้าหมายว่า ในปี 58 อุตสาหกรรมชีวภาพจะมีมูลค่าการผลิตทะลุ 1 แสนล้านหยวน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถอดรหัส(ไม่ลับ) “14+10” ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกว่างซี กว่างซีพร้อมแล้ว แล้วผู้ประกอบการไทยหล่ะ พร้อมหรือยัง? (ตอน 4/4) (27 พ.ย. 2555)

ถอดรหัส(ไม่ลับ) “14+10” ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกว่างซี กว่างซีพร้อมแล้ว แล้วผู้ประกอบการไทยหล่ะ พร้อมหรือยัง? (ตอน 3/4) (20 พ.ย. 2555)

ถอดรหัส(ไม่ลับ) “14+10” ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกว่างซี กว่างซีพร้อมแล้ว แล้วผู้ประกอบการไทยหล่ะ พร้อมหรือยัง? (ตอน 2/4) (09 พ.ย. 2555)

ถอดรหัส(ไม่ลับ) “14+10” ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกว่างซี กว่างซีพร้อมแล้ว แล้วผู้ประกอบการไทยหล่ะ พร้อมหรือยัง? (ตอน 1/4) (02 พ.ย. 2555)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน