สิ้นยุค อุตฯ ล้าหลัง! กว่างซีงัดมาตรการ “เฉ่ง” การประกอบการที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

3 Jun 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงพร้อมบังคับใช้ มาตรการว่าด้วยการประหยัดพลังงานแห่งชาติจีน เพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจที่เข้าข่ายประหยัดพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มกันยายนศกนี้

ประเด็นสำคัญของมาตรการดังกล่าว ได้แก่

หนึ่ง การตรวจสอบอนุมัติโครงการลงทุนใช้รายงานความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานของโครงการลงทุนเป็นเกณฑ์วัด

สอง โครงการลงทุนที่เข้าข่ายอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่จะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน สินเชื่อ การจัดเก็บภาษี

สาม โครงการลงทุนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจึงจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ หากดำเนินการโดยที่ยังไม่ผ่านการประเมินจะถูกสั่งหยุดการก่อสร้างหรือการผลิต หรือสั่งให้ปรับปรุงโครงการโดยกำหนดระยะเวลา

สี่ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ อาทิ บ่อก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ห้า สนับสนุนการใช้วัสดุผนังชนิดใหม่ วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

BIC ขอให้ข้อมูลว่า ช่วง 2-3 ปีมานี้ จีนกำลังปลุกกระแสประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดนโยบายหรือมาตรการพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ และการตีกรอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนที่สิ้นเปลืองพลังงานหรือสร้างมลพิษสูง

ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้ ทางการจีนเพิ่งออก ร่างกฎหมายภาษีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเก็บภาษีกับภาคธุรกิจที่มีการปล่อยมลพิษสูง

ร่างกฎหมายดังกล่าวมีการปรับเกณฑ์การจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษให้สูงขึ้นและเพิ่มประเภทสารก่อมลพิษที่จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีจาก 3 ประเภทเป็น 5 ประเภท

นอกจากนี้ ยังได้เริ่มการเก็บภาษีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ อาทิ ถ่านหิน น้ำมันดิบ น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ทางการจีนได้ออกมาตรการจูงใจ โดยการลดหย่อนภาษีคาร์บอนให้แก่บริษัทที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์หรือสามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ได้

จึงสรุปได้ว่า เทรนด์การลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ก้าวเข้าสู่ยุค รักษ์สิ่งแวดล้อม หรือพูดง่ายๆ คือ จีนปิดประตูตายสำหรับธุรกิจที่สร้างมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม โดยการเดินหน้ากำจัดและจำกัดอุตสาหกรรมล้าสมัย และสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่

ดังนั้น นักลงทุนที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับตัวให้ทันตามความเปลี่ยนแปลงอย่างทันถ่วงที

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน