สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากไม่ระวังเจอโทษ “ทำลายที่ดิน”

2 Jul 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินในจีนเป็นหนึ่งในประเด็นหลักๆที่สร้างความปวดหัวให้กับนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง

กรมที่ดินและทรัพยากรเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Land and Resource Department, 广西国土资源厅) ตีความระเบียบข้อกำหนดว่าด้วยโทษของการทำลายหรือสร้างความเสียหายแก่ที่ดินที่เป็นเรือกสวนไร่นา (ที่ดินสำหรับเพาะปลูกทำกิน)

พฤติกรรมการรุกล้ำหรือทำลายพื้นที่ที่เป็นไร่นาทางการเกษตรมากกว่า 5 หมู่จีน (ประมาณ 12 ไร่) หรือพื้นที่ทำกินที่อยู่นอกไร่นาทางการเกษตรมากกว่า 10 หมู่จีน (ประมาณ 14 ไร่) ถือว่าเป็นการกระทำผิดฐานทำลายที่ดินที่เป็นเรือกสวนไร่นา

ในระเบียบฯ ระบุว่าพฤติกรรมดังต่อไปนี้เข้าข่ายการกระทำผิด อาทิ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนไร่นา การขุดทราย ขุดดิน ขุดหิน ขุดแร่ และการทิ้งกองวัสดุเหลือทิ้งบนที่ดินเพาะปลูก จนส่งผลให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูก หรือการเท/สาดวัตถุอันตรายหรือการปล่อยวัตถุมีพิษลงในพื้นที่เพาะปลูก จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก

BIC เห็นว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการคุ้มครองพื้นที่เพาะปลูก เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่เกษตรกรและเป็นการสร้างหลักประกันด้านอาหารให้กับประชาชนในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันนักลงทุนฉวยโอกาสโอนซื้อกรรมสิทธิที่ดินเพาะปลูกเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักลงทุนไทยที่มีความสนใจจะเข้ามาลงทุนในกว่างซี (จีนแผ่นดินใหญ่) จำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างละเอียดรอบคอบ และพร้อมรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ดิน (เทศบาลท้องถิ่นมีอำนาจเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ)

ตัวอย่างจากกรณีศึกษาของวิสาหกิจไทยรายหนึ่งที่ลงทุนในเมืองฉงจั่วของกว่างซีเป็นระยะเวลาหลายสิบปี วิสาหกิจดังกล่าวช่วยพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวจากที่ดินรกร้างในระยะเริ่มต้นจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญในปัจจุบัน

อยู่มาวันหนึ่ง เทศบาลเมืองฯ ขอให้วิสาหกิจไทยรายนี้ย้ายโรงงานออกจากพื้นที่โรงงานเดิมไปจัดตั้งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ (ซึ่งเป็นพื้นที่ขาดการพัฒนา)

โดยให้เหตุผลว่า พื้นที่ที่ตั้งของโรงงานในปัจจุบันถูกกำหนดเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย เนื่องจากแนวโน้มการพัฒนาเมืองเป็นแบบ ชุมชนเมืองล้อมโรงงาน ดังนั้น โรงงานจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ชุมชน

ส่วนอีกเหตุผลเป็นเพราะต้องการให้วิสาหกิจไทยรายนี้เข้าไปจัดตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของเมืองฯ เพื่อยืมมือวิสาหกิจไทยช่วยพัฒนาและนำความเจริญสู่นิคมดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน