สำนักงาน CIQ กว่างซีพลิกโฉม “งานตรวจปล่อย” ช่วยผู้นำเข้าร่นเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

9 Sep 2015

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่: สำนักงาน CIQ กว่างซีพัฒนาระบบงานตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคแบบเบ็ดเสร็จเพียงครั้งเดียว เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างบรรยากาศการค้า และอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้า

ในอดีต กระบวนการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับสินค้านำเข้ามีลักษณะที่ซ้ำซ้อน กล่าวคือ ผู้นำเข้าจะต้องยื่นสำแดงเอกสารและรอรับการตรวจสอบสินค้าจากสำนักงาน CIQ ณ ด่านนำเข้า เมื่อได้รับใบตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าแล้ว ผู้นำเข้าจะต้องขนย้ายสินค้าไปยังเมืองปลายทางเพื่อยื่นสำแดงเอกสารและรอรับการตรวจสอบสินค้าจากสำนักงาน CIQ ประจำท้องถิ่นอีกครั้ง

ทว่า หลังการปฏิรูปแล้ว ผู้นำเข้าสามารถยื่นสำแดงเอกสารและรอรับการตรวจสอบสินค้ากับทางสำนักงาน CIQ เพียงแห่งเดียวตามความสะดวก ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าตัวแทนนายหน้าที่ด่านนำเข้า ค่าธรรมเนียมเพื่อความล่าช้า (Demurrage Charge) ค่าขนสินค้าออกจากตู้ (Devanning Charge) ช่วยร่นระยะเวลาของสินค้าค้างท่า และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน (เงินหมุนเวียน การเรียกเก็บเงิน การส่งสินค้า และการว่าจ้างพนักงาน) ให้ผู้นำเข้าได้มาก

ตามรายงาน สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน หรือ AQSIQ (ในระดับมณฑล/เมือง เรียกว่า สำนักงาน CIQ) ได้กำหนดเป้าหมายการทำงานเรื่องการบูรณาการระบบงานตรวจสอบและกักกันโรคแบบเบ็ดเสร็จทั่วทั้งประเทศจีนให้ได้ก่อนสิ้นปี 58

ในการนี้ สำนักงาน AQSIQ มุ่งเน้นการปฏิรูปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง(Pan Pearl River Delta: PPRD) [*] โดยมีการกำหนด "แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการด้านงานตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง" ของสำนักงาน CIQ เขตฯ กว่างซีจ้วง มณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยน เมืองเซินเจิ้น เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองจูไห่ โดยทดลองใช้ระบบตรวจปล่อยครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา

คาดหมายว่าในแต่ละปี สำนักงาน CIQ กว่างซีกับเมือง/มณฑลอื่นมีการตรวจปล่อยสินค้าครั้งเดียวมากกว่า 50,000 ล็อตครั้ง รวมมูลค่าสินค้าราว 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

[*] เขตพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta , 泛珠三角) เป็นความร่วมมือภายใต้รหัส 9+2 จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 มิ.ย.2547 ประกอบด้วย 9 มณฑลทางตอนใต้ของจีน (คือ กวางตุ้ง ฝูเจี้ยน เจียงซี กุ้ยโจว เสฉวน ยูนนาน หูหนาน ไห่หนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) กับ 2 เขตปกครองพิเศษ (คือ ฮ่องกงและมาเก๊า) ถือเป็นหนึ่งในเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพมากที่สุดของจีน

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีกับมณฑลหูหนานจับมือพัฒนางานตรวจสอบกักกันโรคร่วมกัน (01 ก.ย. 2558)

กว่างซีปฏิรูปงานศุลกากร ชูป้ายค้าต่างประเทศต้องที่นี่ ทำง่ายและต้นทุนต่ำ (13 ก.ค. 2558)กว่างซี-เวียดนาม ขยายเวลาเปิดปิดด่าน เอื้อประโยชน์สินค้าและคนข้ามแดน (17 มิ.ย. 2558)

พลิกโฉมงานศุลกากร เอื้อภาคนำเข้าผ่านกว่างซี กวางตุ้ง ฝูเจี้ยน ไห่หนาน "ง่ายขึ้น" (20 พ.ค. 2558)

กว่างซีสวมบท "ข้อต่อหลัก" ในเครือข่ายศุลกากรข้ามมณฑล (08 เม.ย. 2558)

ปฏิรูปใหญ่!!! ระบบงานศุลกากรกว่างซี ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนและประหยัดเวลา (13 พ.ย. 2557)

AQSIQตรวจปล่อยสินค้าตรวจสอบสินค้าสำนักงาน CIQ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน