สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายชาวจีนไปแล้ว โดยชำระเงินมัดจำแล้วร้อยละ 30 แต่ผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้ เมื่อติดต่อกลับผู้ขายได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยอ้างไม่ได้รับเงินที่โอนไป จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

11 Apr 2014

ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าแล้วยังไม่ได้รับสินค้านั้น หากยังสามารถติดต่อกับผู้ขายได้ ผู้ซื้ออาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ติดต่อคู่ค้าในทุกช่องทางที่สามารถทำได้ เพื่อชี้แจงปัญหาและพยายามไกล่เกลี่ยต่อรองพร้อมทั้งหาข้อสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ในกรณีที่ไม่เป็นผลหรือผู้ขายหลีกเลี่ยงที่จะรับผิดชอบอาจต้องมีการดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมาย

2. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทั้งหมด สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจไทย เพื่อลงบันทึกว่าสินค้าที่ได้รับมาเป็นไปตามเอกสารการตรวจสอบที่ปรากฏจริง และได้รับความเสียหายจากการฉ้อโกงทางการค้า และแปลหนังสือบันทึกการแจ้งความเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับเป็นเอกสารประกอบของสำนักงานกฏหมายในจีนเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. พิจารณาส่งหนังสือชี้แจงทางการค้า (Letter of Notice) เพื่อชี้แจงปัญหาและยืนยันหลักฐานยอดเงินที่ได้โอนไปแล้ว ตลอดจนติดตามความรับผิดชอบ ประกอบด้วยเอกสารยืนยันทำธุรกรรมโอนเงินที่ออกจากผู้ให้บริการโอนเงิน พร้อมทั้งสอบถามความรับผิดชอบของผู้ซื้อ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและระบุเงื่อนไขหากผู้ขายไม่ได้การตอบกลับเอกสารดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมีการดำเนินการด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยอาจระบุชื่อสำนักงานกฏหมายที่ได้รับมอบหมายเพื่อติดตามสินค้าหรือติดตามเงินคืนไว้ในหนังสือชี้แจงด้วย และอาจพิจารณาส่งหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวส่งทางระบบไปรณีย์ด่วนลงทะเบียน ซึ่งต้องมีการเซนต์ชื่อในการรับเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันการรับทราบของผู้ขายได้

4. ขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านการค้าของไทยในจีน กล่าวคือ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง (http://www.thaicombj.org.cn) และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 8 แห่งในจีน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำ และอาจสามารถช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี โดยสำนักงานฯ จะแบ่งเขตความรับผิดชอบตามแต่ละมณฑลของจีน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับเขตความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaitradechina.cn

5. พิจารณาจัดจ้างสำนักงานกฎหมายในจีน เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่ค้า ตลอดจนช่วยดำเนินเรื่องแจ้งความกับตำรวจจีนในพื้นที่ หรือดำเนินการยื่นฟ้องร้องต่อศาลท้องถิ่นต่อไป (ในกรณีที่ไม่สามารถยอมความกันได้) โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อสำนักงานกฏหมายในพื้นที่ได้โดยตรงที่ฝ่ายกฏหมายของสภาส่งเสริมการค้าและการลงทุนของจีน China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ประจำท้องถิ่นนั้นๆ หรือที่เว็บไซต์รวบรวมรายชื่อสำนักงานกฏหมายในจีนที่มีบริการสำหรับธุรกิจต่างชาติ http://www.lawtime.cn (เว็บไซต์ในหน้าย่อยคดีด้านการค้าระหว่างประเทศที่รวบรวมรายชื่อสำนักงานกฏหมายด้านการค้าระหว่างประเทศโดยตรง) ทั้งนี้ ควรจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในท้องถิ่นที่ตั้งของผู้ขายโดยตรง เพื่อสามารถอำนวยความสะดวกในการติดตามผู้ขายต่อไปได้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน