สนใจลงทุนในจีนต้องรู้ไว้ เทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมมาแรงไม่หยุด ภาครัฐให้รางวัลประชาชน แจ้งเบาะแสธุรกิจทำลายสิ่งแวดล้อม

20 Mar 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ทางการกว่างซีออกประกาศ ระเบียบการรับรางวัลสำหรับการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมฉบับเฉพาะกาล (ทดลอง 1 ปี) เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเอาผิดกับธุรกิจที่กระทำผิดอย่างจริงจัง

กรมรักษาสิ่งแวดล้อมเขตฯ กว่างซีจ้วง (Department of Environmental Protection of Guangxi, 广西环境保护厅) ประกาศระเบียบดังกล่าว โดยอาศัยกลไกประชาชนในการเป็นหูเป็นตาและมีส่วนร่วมร่วมกับภาครัฐในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้เงินรางวัลล่อใจตั้งแต่ 1,000 30,000 หยวน

พฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

1) การจงใจหรือลักลอบระบายน้ำเสีย ปฏิกูลของเหลว (รวมถึงของเหลวที่มีการปนเปื้อนกัมมันตรังสี) และสิ่งที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

2) การเทวัตถุอันตราย วัตถุของแข็งที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี การนำไปส่งมอบให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่ไม่มีใบอนุญาต เพื่อดำเนินการเก็บทำลาย รวมถึงสถานที่เก็บไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งอาจเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

3) การผลิต จำหน่าย ใช้งาน โอนกรรมสิทธิ์ นำเข้า หรือเก็บกัก วัตถุหรืออุปกรณ์ที่มีกัมมันตรังสี โดยไม่ได้อนุญาตหรือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

4) พฤติกรรมอื่นๆ ที่เป็นภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมขั้นรุนแรง

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กว่างซีถือเป็นพื้นที่ด้อยพัฒนาแห่งหนึ่งของจีน โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมค่อนข้างล้าหลัง ส่วนใหญ่เน้นการผลิตขั้นปฐมภูมิ ซึ่งมีการสิ้นเปลืองพลังงานสูง และสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมสูง

ทั้งนี้ สภาพการณ์ดังกล่าวสวนทางกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมของจีนภายใต้แนวคิดด้าน สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน เป็นหัวใจสำคัญ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายดังกล่าว กว่างซีและมณฑลอื่นๆ ของจีนจึงให้การสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของกว่างซี ได้แก่

1) กำจัดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมล้าสมัย โดยการขีดเส้นตายให้กับธุรกิจดังกล่าวเร่งปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และระบบบำบัดของเสียของโรงงาน

2) ปฏิเสธโครงการลงทุนใหม่ที่อยู่นอกกรอบ อุตสาหกรรมสีเขียว

3) ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประหยัดพลังงาน และไม่สร้างมลพิษ

สุดท้ายนี้ BIC ขอฝากไว้สำหรับธุรกิจไทยที่สนใจเข้ามาลงทุนในกว่างซี รวมถึงมณฑลอื่นๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องติดตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของธุรกิจตนเอง

เทรนด์การลงทุนของจีนที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคตน่าจะเป็นอุตสาหกรรมการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีมลพิษต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน