ศัลยกรรมพลาสติกกวางตุ้งขาดแคลน ไทยมาแรงพร้อมร่วมมือ

10 Apr 2015

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสำนักงานพานิชย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกว่างโจวจับมือกรมบริการสนับสนุนสุขภาพ จัดงานจับคู่ธุรกิจการแพทย์ไทย-กวางตุ้ง โดยมีโรงพยาบาลจากประเทศไทยกว่า 9 โรงพยาบาลมาจับคู่กับโรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน ตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตัวแทนการจัดงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสถาบันวิจัยทางการแพทย์ในมณฑลกวางตุ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน

สาขาทางการแพทย์ของไทยที่ได้รับความสนใจจากจีนมากที่สุดคือ ศัลยกรรมพลาสติก  โดยกรมสาธารณสุขมณฑลกวางตุ้งได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มณฑลกวางตุ้งยังขาดบุคลากรด้านศัลยกรรมพลาสติกเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้งมณฑลกวางตุ้งมีบุคลากรด้านดังกล่าวอยู่เพียง 300 คนโดยเป็นบุคลากรของโรงพยาลเอกชนทั้งหมด ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามณฑลกวางตุ้งยังขาดแคลนบุคลากรด้านศัลยกรรมพลาสติกอย่างมาก โดยในงานจับคู่ธุรกิจฯ โรงพยาบาลไทยหลายรายอาทิ โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลวิชัยเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรทางศัลยกรรมพลาสติกที่พร้อมจะร่วมมือและให้การสนับสนุนโรงพยาบาลหรือตัวแทนภาคธุรกิจที่กำลังมองหาโรงพยาบาลที่มีความชำนาญด้านดังกล่าว

นอกจากนี้การทำเด็กหลอดแก้วก็ยังเป็นที่สนใจของฝ่ายจีนเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันคนจีนมีแนวโน้มมีลูกยากมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังปรับนโยบายการมีลูกของจีน โดยหากฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาต่างเป็นลูกโทน ก็สามารถมีบุตรสองคนได้ถูกต้องตามกฏหมาย

ทั้งนี้กรมสาธารณสุขมณฑลกวางตุ้งยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาเปิดโรงพยาบาลในมณฑลกวางตุ้งได้ โดยรัฐบาลยังส่งเสริมให้เขตเหิงฉิน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตการค้าเสรีกวางตุ้งที่ส่งเสริมด้านทางท่องเที่ยวและสุขภาพ เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้มีการลงทุนทางด้านสถานพยาบาลอีกด้วย การแพทย์ของไทยมีวิทยาการและเทคโนโลยีทางการรักษาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งนับว่าสถาบันทางการแพทย์ของไทยยังมีโอกาสของความร่วมมือและขยายการรักษามายังมณฑลกวางตุ้งหรือประเทศจีนได้อย่างมั่นใจ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน