รายงานชี้ สาวจีนนิยมท่องเที่ยวต่างประเทศ เส้นทางสิงคโปร์ – มาเลเซีย – ไทยมาแรงสุด

18 Mar 2013

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เว็บไซต์ qunar.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีนได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มการท่องเที่ยวในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวเพศหญิงของจีน โดยผู้ที่รับการสำรวจเป็นผู้หญิงทำงานออฟฟิศทั่วไป รายงาน ฯ ระบุว่า ร้อยละ 90 ของผู้รับการสำรวจมีการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ 1-3 ครั้ง โดยร้อยละ 30 มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในต่างประเทศมากกว่า 1 หมื่นหยวนต่อปี ส่วนในปี 2556 เส้นทางสิงคโปร์ – มาเลเซีย – ไทยเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แม้ว่าผู้รับการสำรวจของรายงานชิ้นนี้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานออฟฟิศ แต่รายงายดังกล่าวก็มีนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์แนวโน้มการท่องเที่ยวในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวเพศหญิงของจีนโดยรวมได้ โดยสรุปแล้ว รายงานชิ้นดังกล่าวมีประเด็นน่าสนใจดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ — ร้อยละ 50 ของผู้รับการสำรวจใช้จ่าย 1 หมื่นหยวนต่อปี โดยร้อยละ 20 ของนักท่องเที่ยวเพศหญิงจัดสรรงบประมาณการท่องเที่ยวในต่างประเทศประมาณร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงสะท้อนว่าสาวจีนมีแนวโน้มสูงที่จะแบ่งงบประมาณมาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

วิธีการท่องเที่ยว ร้อยละ 80 ของผู้รับการสำรวจเลือกวิธีการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 61 ของผู้รับการสำรวจนิยมชวนเพื่อนไปด้วย อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคเพศหญิงมีลักษณะพิเศษคือ มักได้รับอิทธิพลจากผู้บริโภครายอื่นได้ง่าย

วิธีการจองตั๋ว ร้อยละ 83 ของผู้รับการสำรวจจะหาข้อมูลการท่องเที่ยวในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยว ร้อยละ 50 จะติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวจาก Weibo และมักจะแชร์ข้อมูลต่อให้เพื่อนคนอื่น ส่วนการจองตั๋วเครื่องบินนั้น ร้อยละ 60 ของผู้ให้สำรวจจองตั๋วในเว็บไซต์การท่องเที่ยว และร้อยละ 34 จองในเว็บไวต์ของสายการบิน

รูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม – การท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหาร การท่องเที่ยวเพื่อชมทิวทัศน์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีผู้รับการสำรวจให้คะแนนร้อยละ 81.23 77.31 69.6 ตามลำดับ นอกจากนี้ ร้อยละ 50 ของผู้รับการสำรวจยังนิยมเลือกเดินทางในช่วงเวลาที่ตรงกับงานเทศกาลพื่นถิ่นนั้น อาทิ เทศกาลสงกรานต์ของไทย เทศกาลชมดอกซากุระของญี่ปุ่น เป็นต้น ในปี 2556 ร้อยละ 40 ของผู้รับการสำรวจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในเส้นทางสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย โดยเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นอกจากนี้ ประเทศอื่นอย่างเวียดนาม กัมพูชา อินเดียก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน