ราคาอสังหาริมทรัพย์มือสองสูงลิ่วอย่าง “บ้าคลั่ง” ในนครกว่างโจว

23 Dec 2013

ปัจจัยพื้นฐานในการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการคือที่ดินสำหรับอสังหาริมทรัพย์ (สำนักงาน บ้านพักและสถานประกอบการ) ในการเลือกอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว นอกเหนือจากทำเลที่ตั้งแล้ว ราคามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม นครกว่างโจวเป็นเมืองที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงเป็นอันดับต้น ๆ ในจีน ผู้ประกอบการควรเรียนรู้การกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ในนครกว่างโจวที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีสถานการณ์ “ราคาสูงลิ่วอย่างบ้าคลั่ง” เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมทุนไว้ต่อรองได้อย่างรู้ทันต่อไป

สถานการณ์ราคาอันสูงลิ่วของอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นที่สนใจหลังจากที่นายหน้าซื้อขายบ้านออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลการขึ้นราคาของผู้เป็นเจ้าของ หญิงสาวรายหนึ่งต้องการซื้อบ้านมือสองในนครกว่างโจว และได้สำรวจราคาของบ้านมือสองในเขตต่าง ๆ อาทิ เขตเทียนเหอ เขตเมืองเก่าตงซาน และเขตไห่จู พบว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการซื้อนั้นได้เพิ่มขึ้นจากราคาที่ควรจะเป็นอย่างน่าตกใจ สถานการณ์ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนี้เรียกว่า “ราคาสูงลิ่วอย่างบ้าคลั่ง” เนื่องจากผู้เป็นเจ้าของปรับเปลี่ยนราคาเพื่อค้นหาผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของตนอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์บนถนนหลงโควซี เขตเทียนเหอ เดิมตั้งราคาไว้ 1.60 ล้านหยวน แต่ภายหลังเจ้าของได้เพิ่มราคาจากเดิมขึ้นไปอีก 3 แสนหยวน

เว็บไซต์ MyTophome.com ได้ทำการสำรวจและเปิดเผยถึงวิธีการที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช้ในการตั้งราคา 2 แบบคือ

1) ราคาแบบเผื่อเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องการขายในราคา 1 ล้านหยวน แต่จะเปิดช่วงราคาไว้ที่ 1.05 – 1.08 ล้านหยวน โดยรอให้นายหน้านำลูกค้ามาเจรจา หากมีผู้สนใจซื้อและสามารถยอมรับในราคาที่ตั้งเอาไว้ในเบื้องต้นได้ 2 – 3 ราย ก็จะพิจารณาขึ้นราคาที่ต้องการขายออกอย่างแท้จริงต่อไป

2) ราคาแบบเผื่อต่อรอง ยกตัวอย่างเช่นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องการขายในราคา 10 ล้านหยวน ก็จะตั้งราคาอยู่ที่ 18 ล้านหยวน ซึ่งเผื่อไว้สำหรับการต่อรองของผู้ซื้อ

ผู้ประกอบการที่ต้องการเลือกซื้อหรือทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์จึงต้องศึกษาและเปรียบเทียบราคาของอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ต้องการก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าผู้ขายกำหนดราคาไว้แบบใด หรือสามารถเลือกที่จะติดต่อและปรึกษากับนายหน้าที่น่าเชื่อถือและมีใบอนุญาตรับรองคุณสมบัติการเป็นนายหน้าจากรัฐบาล เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงอย่าง “บ้าคลั่ง” ในจีน

จัดทำโดย นายสรศักดิ์ บุญรอด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

แหล่งข่าว นสพ. Nanfang Dushi ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และ เว็บไซต์ http://ndhouse.oeeee.com/ 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน