ราคานำเข้ายางพาราของจีนลดลง โอกาสของธุรกิจยางรถยนต์

27 Jun 2013

ตัวเลขสถิติจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนชี้ว่า เดือน ม.ค. 56 – เม.ย. 56 จีนมีการนำเข้ายางพาราธรรมชาติ 8.6 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 เทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 2,454 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ส่วนเดือน เม.ย. 56 ที่ผ่านมาจีนมีการนำเข้ายางพาราธรรมชาติ 2.3 แสนตัน เติบโตร้อยละ 35.29 ซึ่งมีมูลค่า 653 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.77 เทียบกับเดือน มี.ค. 56

สำหรับยางสังเคราะห์ 4 เดือนแรกปีนี้จีนมีการนำเข้าถึง 5.24 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 และมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.5 ส่วนปริมาณการนำเข้าในเดือน เม.ย. 56 อยู่ที่ 1.3 แสนตัน และมีมูลค่าทั้งสิ้น 402 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.67 เทียบกับเดือน มี.ค. 56

นักวิเคราะห์เห็นว่า ราคายางพารานำเข้าของจีนลดลงในช่วงนี้ เป็นผลจากอุปสงค์ทั่วโลกลดลง อาทิ ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดระดับอุปสงค์ยางพาราธรรมชาติที่สำคัญ หดตัวในไตรมาสแรกปีนี้ ส่งผลให้ความต้องการยางพาราธรรมชาติชะลอตัวอย่างมาก นอกจากนี้ ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์โดยสารในยุโรปก็ลดลงติดกันเป็นเดือนที่ 18 ซึ่งกระทบอุปสงค์ของยางพาราธรรมชาติทั่วโลกเหมือนกัน

สำหรับแนวโน้มของราคายางพาราธรรมชาตินำเข้าในอนาคต นักวิเคราะห์เห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันเขตผลิตยางพาราของจีนอย่างมณฑลยูนนาน และมณฑลไห่หนานเริ่มเปิดกรีดแล้ว ยางใหม่จะออกสู่ตลาดพร้อมกัน บวกกับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 56 เป็นต้นไป ไทยจะมีการส่งยางใหม่สู่ตลาดเดือนละราว 3 แสนตัน ตลอดจนมาเลเซียกับเวียดนามจะมีการส่งยางใหม่สู่ตลาดเดือนละมากกว่า 7 หมื่นตัน ซึ่งหากอุปสงค์ไม่เพิ่มขึ้น การฟื้นตัวของราคายางพาราจะเป็นไปได้ยาก

อย่างไรก็ตาม จีนเป็นประเทศที่มีการผลิตยางรถยนต์มากที่สุดในโลก ทำให้มีความจำเป็นในการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์ในปริมาณที่สูงมากที่สุดในโลกเช่นกัน ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดยางพาราธรรมชาติของจีนร้อยละ 50 ของการนำเข้าทั้งหมด โดยสามารถส่งออกไปยังจีนประมาณราว 1.1 ล้านตัน และหลังจากสมาคมอุตสาหกรรมยาพาราแห่งชาติจีนสาขายางรถยนต์ทำการสำรวจบริษัทยางรถยนต์หลัก 43 แห่งในจีน พบว่า แนวโน้มและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของจีนอยู่ในสภาพค่อนข้างดี ปริมาณการผลิตและการจำหน่ายมีมากขึ้น และสามารถสร้างกำไรมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาของอุตสาหกรรมยางรถยนต์จีน จะทำให้อุปสงค์ยางพาราเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับยาพาราไทยในการขยายส่วนแบ่งตลาดของจีนเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน