รัฐบาลจีนไฟเขียว ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนภาคคมนาคมและพลังงาน

5 Jun 2014

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 57 คณะกรรมาธิการเพื่อการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติจีนได้ประกาศโครงการ จำนวน 80 โครงการ ที่ภาครัฐเปิดให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) ธุรกิจการร่วมทุน และธุรกิจแฟรนไชส์ โดยโครงการข้างต้นนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้านคมนาคมขนส่งและโครงการพลังงานสะอาด

ใน 80 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการสาธารณูปโภคด้านระบบคมนาคมขนส่ง 24 โครงการ อาทิโครงการก่อสร้างรถไฟ 2 สาย และรถไฟใต้ดิน 2 สาย (รถไฟใต้ดินสายที่ 16 ของกรุงปักกิ่งและสายที่ 6 ของเมืองเซินเจิ้น) โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อพัฒนาเครือข่าย 3G และ 4G โครงการพลังงานสะสาด 36 โครงการ อาทิ โครงการไฟฟ้าจากน้ำ พลังงานลม และเขตสาธิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 30 แห่ง อีกทั้ง ยังมีโครงการการพัฒนาเครือข่ายท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์สะสมพลังงาน 10 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการผลิตพลังงานและผลิตภัณฑ์ทางเคมีด้วยถ่านหิน (Chemical Processing of Coal) และฐานอุตสาหกรรมทางเคมีอีก 8 โครงการ

นายอู๋ ยู่ลี่ นักวิเคราะห์จากบริษัท Citic Securities Co.,Ltd. ให้ความเห็นว่า การดึงดูดให้ภาคเอกชนเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเช่นนี้ นอกจากจะสามารถหลีกเลี่ยงการขยายตัวของหนี้สินรัฐบาลแล้วยังสามารถช่วยภาคการลงทุนให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 57 ได้เน้นว่า หลังจากการออกประกาศ 80 โครงการดังกล่าวแล้ว ในชั้นต่อไป รัฐบาลจีนจะผลักดันการเปิดช่องทางให้มีการเข้าไปลงทุนในโครงการสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ชลประทาน และสนามบิน เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน