รัฐบาลกลางไฟเขียว ‘3 เมืองท่า’ ของกว่างซี เปิดสิทธินำเข้าธัญพืช (Grain)

22 Oct 2014

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : ท่าเรือของเมืองชินโจว เมืองฝางเฉิงก่าง และเมืองอู๋โจวของกว่างซีได้รับการอนุมัติจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (AQSIQ) ให้เป็น ด่านนำเข้าธัญพืช ของประเทศจีน

รัฐบาลกลางได้ดำเนินมาตรการควบคุมการนำเข้าธัญพืชจากต่างประเทศ โดยการกำหนดสิทธิอนุญาตการนำเข้าให้กับด่านต่างๆ ครอบคลุมด่านทางบก ทางแม่น้ำ และทางทะเลทั่้วประเทศจีน

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นจัดระเบียบการบริหารจัดการนำเข้าอย่างเป็นมาตรฐาน ป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงที่มีต่อระบบนิเวศ รวมถึงเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

สำหรับเขตฯ กว่างซีจ้วง มีท่าเรือที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ดังนี้

ท่าเรือเมืองชินโจว มีจุดตรวจ 3 แห่ง คือ จุดตรวจท่าเรือ COFCO (中粮码头查验点) จุดตรวจเล่อโกว (Legou Checkpoint, 勒沟查验点) และจุดตรวจต้าหล่านผิง (Dalanping Checkpoint, 大榄坪查验点)

ตามรายงาน ช่วง 9 เดือนแรก ปี 57 ท่าเรือเมืองชินโจวมีการตรวจสอบพบแมลงศัตรูพืชจำนวน 201 ชนิดในสินค้าจำนวน 71 ล็อต เพิ่มขึ้นร้อยละ 1016.7 และ 273.7 (YoY) ตามลำดับ ในจำนวนนี้ เป็นศัตรูพืชกักกัน จำนวน 7 ชนิด และศัตรูพืชอันตราย จำนวน 5 ชนิด

ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง มีจุดตรวจ 1 แห่ง คือ จุดตรวจด่านท่าเรือฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang Port Checkpoint, 防城港码头查验点)

ตามรายงาน ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่างเป็นหนึ่งในด่านนำเข้าธัญพืชที่สำคัญของประเทศจีน แต่ละปีมีปริมาณการนำเข้ามากกว่า 5 ล้านตัน ธัญพืชที่มีการนำเข้าจำนวนมาก อาทิ ถั่วเหลือง เมล็ดชาน้ำมัน ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วลันเตา ข้าวฟ่าง แผ่น/เส้นมันสำปะหลังอบแห้ง

ท่าเรือ(แม่น้ำ)เมืองอู๋โจว มีจุดตรวจ 1 แห่ง คือ จุดตรวจท่าเรือหลี่เจียจวง (Lijiangzhuang Port Checkpoint, 李家庄码头查验点)

ตามรายงาน ท่าเรือแม่น้ำของเมืองอู๋โจวมีแนวโน้มการนำเข้าสินค้าเทกอง (Bulk) จากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (มณฑลกวางตุ้ง และเมืองฮ่องกง) เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีจุดแข็งด้านต้นทุนการขนส่ง และตั้งอยู่ใกล้มณฑลกวางตุ้ง

BIC ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการส่งออกไทยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับด่านนำเข้าสินค้าในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าจำพวกธัญพืช รวมถึงพืชผักผลไม้ เนื่องจากรัฐบาลจีนมีการกำหนดสิทธิการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเฉพาะบางแห่งเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน