รัฐบาลกลางไฟเขียวเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลกว่างซี

14 Nov 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : อุตสาหกรรมน้ำตาลกว่างซีได้รับข่าวดีก่อนฤดูเปิดหีบอ้อย หลังจากรัฐบาลกลางเล็งอนุมัติเงินอุดหนุนแก่การปลูกอ้อยในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เขตฯ กว่างซีจ้วงได้ก้าวขึ้นเป็นมณฑลที่มีการผลิตอ้อยและน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 7 ปีซ้อน (นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา) ครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของทั้งประเทศ มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยมากกว่า 8.5 ล้านคน รายได้ภาครัฐในกว่า 50 อำเภอมาจากอุตสาหกรรมน้ำตาล

หลายปีมานี้ อุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศจีนได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของราคาน้ำตาล (ราคาน้ำตาลขาดเสถียรภาพ) และต้นทุนการปลูกอ้อยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนลดลง ซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ ทางการกว่างซีจึงทำหนังสือถึงรัฐบาลกลาง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง กระทั่งเมื่อวันที่ 7-9 พ.ย.56 ที่ผ่านมา รัฐบาลกลางได้ส่งคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานระดับกระทรวง 7 หน่วยงาน[*] เพื่อลงพื้นที่สำรวจศึกษาวิจัยร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กล่าวว่า น้ำตาลเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติ การเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำตาลจึงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

เหตุข้างต้น หน่วยงานส่วนกลางจึงมีความเห็นพ้องต่อคำขอของทางการกว่างซี โดยประเด็นได้รับความสนใจมากที่สุด คือ การดำเนินมาตรการเงินอุดหนุนโดยตรงสำหรับการปลูกอ้อย (จีนมีนโยบายเงินอุดหนุนข้าว ฝ้าย และน้ำมัน)

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเงินอุดหนุนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของกว่างซีเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การปลูกอ้อยพันธุ์ดี การผลักดันเทคนิคปรับปรุงและกำจัดไวรัสโรคพืชในกล้าพันธุ์อ้อย  การเพาะกล้าอ้อยพันธุ์ดี เป็นต้น

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

หน่วยงานฯ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมฯ สำนักงานศุลกากรแห่งชาติ และกระทรวงพลังงาน (ยังมีตัวแทนธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรจีน และสมาคมธุรกิจน้ำตาลจีน)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน