รัฐบาลกลางเปิดสิทธินำเข้า “ธัญพืช” (ข้าว) ให้กว่างซีเพิ่มอีกหลายด่าน

22 Jan 2016

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : รัฐบาลจีนให้สิทธิการนำเข้า "ธัญพืช" ผ่านด่านท่าเรือและด่านทางบกในเขตฯ กว่างซีจ้วงเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง ทำให้กว่างซีมีด่านที่สามารถนำเข้าธัญพืชได้แล้ว 7 แห่ง

สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (AQSIQ) มีการดำเนินมาตรการควบคุมการนำเข้า ธัญพืชจากต่างประเทศมาใช้นอกเหนือจากมาตรการกำหนดโควต้าและสิทธิการนำเข้าของผู้นำเข้าในบางรายการสินค้าแล้ว ยังมีการกำหนดสิทธิอนุญาตการนำเข้าของด่านต่างๆ ทั่วประเทศจีน ซึ่งครอบคลุมทั้งด่านสากลทางบก ทางทะเล และทางแม่น้ำ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นจัดระเบียบการบริหารจัดการนำเข้าให้เป็นมาตรฐาน ไม่ให้มีการนำเข้าแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงที่มีต่อระบบนิเวศ รวมถึงเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

ปลายปีที่แล้ว (ปี 2558) สำนักงาน AQSIQ ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อด่านนำเข้าธัญพืชเพิ่มเติมจากบัญชีรายชื่อชุดแรกที่ประกาศไปเมื่อปี 2557 นั่นหมายความว่า ด่านนำเข้าในจีนที่ไม่ได้ติด โผ บัญชีรายชื่อด่านที่ได้รับอนุญาตการนำเข้าธัญพืชก็ถือว่า หมดสิทธิ์นำเข้านั่นเอง

ในบัญชีรายชื่อชุดแรก เขตฯ กว่างซีจ้วงมีด่านที่ได้รับการอนุญาต จำนวน 3 ด่าน คือ

1) ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang Port) และ 2) ท่าเรือเมืองชินโจว (Qinzhou Port) ที่ตั้งอยู่ในอ่าวเป่ยปู้ หรือคนไทยรู้จักในชื่อ อ่าวตังเกี๋ย (จำกัดเฉพาะสินค้าเทกอง) และ 3) ท่าเรือเมืองอู๋โจว (Wuzhou Port) ซึ่งเป็นท่าเรือแม่น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมตรงออกสู่ทะเลที่นครกว่างโจวของมณฑลกวางตุ้ง (เฉพาะบรรจุตู้คอนเทนเนอร์)

ในบัญชีรายชื่อชุดที่ 2 เขตฯ กว่างซีจ้วงได้รับการอนุมัติเพิ่มอีก 4 ด่าน ดังนี้

4) ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ (Beihai Port) 5) ด่านทางบกสุยโข่ว (Shuikou Border) ในเมืองฉงจั่ว ติดกับจังหวัด Caobang ของเวียดนาม 6) ด่านทางบกโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border) ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง ติดกับจังหวัด Langson ของเวียดนาม และ 7) ด่านทางบกหลงปัง (Longbang Border) ในเมืองไป่เซ่อ ติดกับจังหวัด Caobang ของเวียดนาม

 

ท่าเรือและด่านในกว่างซีที่ได้รับสิทธิการนำเข้าสินค้าควบคุมพิเศษบางรายการ

       รายการ

ธัญพืช (ข้าว)

ผลไม้

เนื้อสัตว์

ท่าเรือเมืองชินโจว

/

รออนุมัติ 

/

ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง

/

/

 

ท่าเรือแม่น้ำเมืองอู๋โจว

/

 

 

ด่านทางบกโหย่วอี้กวาน

/

/

 

ด่านท่าอากาศยานเมืองกุ้ยหลิน

 

/

 

ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่

/

 

/ 

ด่านทางบกสุยโข่ว

/

 

 

ด่านทางบกหลงปัง

/

 

 

 

อนึ่ง ด่านที่ได้รับอนุมัติบางแห่งมีการจำกัดสิทธิในการนำเข้าได้เพียงบางชนิดรายการเท่านั้น เช่น ด่านในท่าเทียบสือปู้หลิ่งของเมืองเป๋ยไห่มีการจำกัดเฉพาะการนำเข้ามันสำปะหลังอบแห้งเท่านั้น ขณะที่บางด่านมีการจำกัดรูปแบบการขนส่งเฉพาะสินค้าแบบเทกอง (Bulk) หรือแบบบรรจุตู้คอนเทนเนอร์

ดังนั้น ผู้ประกอบการส่งออกไทยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับด่านนำเข้าสินค้า รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกของประเทศจีนให้ชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าธัญพืช รวมถึงพืชผักผลไม้ ซึ่งมีความอ่อนไหวและทางการจีนดูแลเข้มงวดมากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์….   เพราะ โอกาส (และความท้าทาย)มีไว้สำหรับ ผู้พร้อม เสมอ!!!

 

ลิงค์ข่าว

อนุมัติแล้ว!! ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็น "ด่านนำเข้าผลไม้" ใกล้ไทยที่สุด (07 พ.ค. 2558)

ท่าเรือเมืองชินโจวของกว่างซี ได้รับอนุมัติเป็น "ด่านนำเข้าเนื้อสัตว์" แล้ว (22 เม.ย. 2558)

รัฐบาลกลางไฟเขียว ‘3 เมืองท่าของกว่างซี เปิดสิทธินำเข้าธัญพืช (Grain) (21 ต.ค. 2557)

ด่านนำเข้าธัญพืชเปิดสิทธิ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน