รัฐบาลกลางเตรียมยกด่านการค้าชายแดนของกว่างซีขึ้นเป็น “ด่านสากล” อีกแห่ง

12 Jan 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ด่านอ้ายเตี้ยน (AiDian Border, 爱店口岸) ด่านการค้าชายแดนขนาดใหญ่ของกว่างซีกำลังจะได้รับการยกระดับเป็น ด่านสากล ในเร็วๆ นี้

เมื่อไม่นานมานี้ คณะผู้แทนจากสำนักงานกิจการด่านพรมแดนแห่งชาติจีน (National Port Administration Office, 国家口岸管理办公室) ได้ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความพร้อมของด่านอ้ายเตี้ยน เพื่อยกระดับสู่การเป็น ด่านสากล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของส่วนกลาง ซึ่งคาดว่าจะผ่านการอนุมัติได้โดยเร็ว

ด่านอ้ายเตี้ยน ตั้งอยู่ในอำเภอหนิงหมิง (Ningming County, 宁明县) ของเมืองฉงจั่ว ติดกับจังหวัด Langson ของประเทศเวียดนาม และห่างจากด่านโหย่วอี้กวนของอำเภอระดับเมืองผิงเสียง 92 กิโลเมตร และห่างจากนครหนานหนิง 185 กิโลเมตร

ด่านแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นจุดการค้าสำหรับชาวชายแดนจีน-เวียดนามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตฯ กว่างซีจ้วง โดยเฉพาะการค้าพืชสมุนไพรจีน ที่สำคัญ พบว่า ผู้นำเข้าชาวจีนมีการใช้ด่านแห่งนี้เพื่อการนำเข้าสินค้าเกษตรไทย(ที่สวมสิทธิเวียดนาม)เป็นบางส่วนด้วย

ปัจจุบัน ด่านอ้ายเตี้ยน เป็นด่านการค้าที่ให้สิทธิเฉพาะชาวชายแดนจีนกับเวียดนาม โดยชาวชายแดนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี กล่าวคือ ผู้อยู่ตามแนวชายแดนไกลออกไปไม่เกิน 20 กิโลเมตร สามารถนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 8000 หยวนต่อคนต่อวัน โดยไม่ต้องเสียภาษี (ทั้งภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากสินค้ามีปริมาณและมูลค่าสูงเกินกว่าข้อกำหนดต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราที่ต่ำเท่านั้น

ทางการจีนเห็นว่า การยกระดับด่านอ้ายเตี้ยนขึ้นเป็นด่านสากล (1) เป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดและการค้าระหว่างกว่างซีกับเวียดนาม รวมถึงชาติสมาชิกอาเซียนอื่นๆ (2) ช่วยลดความแออัดของด่านสากลแห่งอื่น (3) พัฒนาโครงสร้างการค้าในรูปแบบสากลที่มีหลากหลาย (4) กระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ชายแดน และ (5) ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และภาคประชาชน

อย่างไรก็ดี เมื่อด่านอ้ายเตี้ยนได้รับการประกาศเป็น ด่านสากล นั่นหมายความถึง การ ปิดประตู สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการค้าชายแดนไปโดยปริยายเช่นกัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ค้าที่เคยใช้ช่องทางดังกล่าวในการทำการค้ากับจีน (รวมถึงผู้ค้าชาวไทย)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน