รัฐบาลกลางอนุมัติด่านตงซิงเปิดตรวจลงตราเป็นด่านทางบกแห่งแรกของกว่างซี

15 Oct 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองในอำเภอระดับเมืองตงซิง (Dongxing City, 东兴市) ของกว่างซีได้เปิดให้บริการออกเอกสารผ่านแดน (Exit-Entry Permit) สำหรับชาวต่างชาติเป็นด่านทางบกแห่งแรกของกว่างซี

ด่านตงซิง (Dongxing Border, 东兴口岸) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่าน Mongcai ของเวียดนามเป็นหนึ่งในด่านทางบกระดับหนึ่ง (ด่านสากล) ของกว่างซี (เช่นเดียวกับด่านโหย่วอี้กวานของอำเภอระดับเมืองผิงเสียง) และเป็นด่านที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจการค้า และการท่องเที่ยวของกว่างซี (กับประเทศเวียดนาม)

ในอดีต สำนักงานตรวจลงตราประจำด่าน ตม.ในกว่างซีมีเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง (Nanning Wuxu Int’l Airport, 南宁吴吁国际机场) และท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลิน (Guilin Liangjiang Int’l Airport, 桂林两江国际机场)

มื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ด่านแห่งนี้ได้เปิดให้บริการออกเอกสารผ่านแดนสำหรับชาวต่างชาติ (คล้าย Visa on Arrival) ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน โดยชาวต่างชาติสามารถยื่นขอเอกสารดังกล่าว ณ สำนักงานตรวจลงตราประจำด่านตงซิง (สังกัดกรมรักษาความสงบภายในประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง)

นายหลี่ ก้านเสีย (Li Gan Xia, 李赣霞) หัวหน้าสำนักงานตรวจลงตราประจำด่านฯ ให้ข้อมูลว่า ขั้นตอนการขอเอกสารผ่านแดนมีความสะดวกรวดเร็ว และผู้ยื่นความประสงค์ที่ได้รับการอนุมัติมีสิทธิพำนักในประเทศจีนได้ 30 วันนับจากวันที่เข้าประเทศ

อนึ่ง การให้บริการดังกล่าวยังเปิดกว้างสำหรับบริษัทนำเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจีนด้วย

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ หนังสือเดินทาง แบบฟอร์มคำร้อง รูปถ่ายหน้าตรง หนังสือเชิญหรือเอกสารรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือเชิญของบริษัทนำเที่ยว เป็นต้น

สถิติปี 2555 ด่านตงซิงมีชาวต่างชาติที่ผ่านเข้าออกด่านฯ ทั้งสิ้น 3.675 ล้านคน(ครั้ง) ในจำนวนนี้ เป็นชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศจีน จำนวน 5.1 แสนคน ขณะที่ช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ มีชาวต่างชาติผ่านเข้าออกด่านฯ 1.189 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศจีน จำนวน 0.411 ล้านคน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน