รัฐบาลกลางหนุนกว่างซีเป็น ‘ฐานแปรรูปวัสดุรีไซเคิล’ ระดับชาติ

2 Aug 2017

สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน หรือ AQSIQ ตรวจรับสถานที่ตรวจสอบและกักกันโรควัสดุเหลือทิ้งนำเข้าจากต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมแปรรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหมุนเวียนนำเข้าหลงถานในเมืองยวี่หลิน เขตฯ กว่างซีจ้วง

เขตนิคมแปรรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหมุนเวียนนำเข้าหลงถานเมืองยวี่หลิน (玉林龙潭创兴进口再生资源加工利用园区, Longtan Grand Link Imported Recyclable Resources Processing & Utilization Park) ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติจีนเป็น 1 ใน 10 เขตนิคมนำร่องการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากวัสดุรีไซเคิลแบบกำหนดเขตพื้นที่ และมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

ที่สำคัญ เขตนิคมแห่งนี้เป็นเขตนิคมทรัพยากรหมุนเวียนแห่งแรกของประเทศจีนที่ใช้โมเดลการตรวจสอบและกักกันโรคนอกด่านนำเข้า กล่าวคือ สินค้านำเข้าเหล่านี้จะถูกขนย้ายมาดำเนินการตรวจและกักกันโรคในเขตนิคมซึ่งตั้งอยู่ในแผ่นดิน

ทั้งนี้ สำนักงาน AQSIQ อนุมัติให้เขตนิคมฯ สามารถนำเข้าเศษโลหะและวัสดุโลหะเหลือทิ้งจากต่างประเทศผ่านทางท่าเรือเที่ยซานก่างเมืองเป๋ยไห่ (Tieshangang Port,铁山港口岸) และขนส่งตรงมายังเขตนิคมเพื่อทำการตรวจและกักกันโรค คัดแยก แปรรูปเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ

"วัสดุเหลือทิ้งที่นำเข้ามาไม่ใช่เศษขยะจากต่างประเทศ แต่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนประเภทหนึ่งซึ่งสามารถใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่ค่อนข้างขาดแคลนในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นายฉิน เหมี่ยน (Qin Mian, 覃勉) รองผู้อำนวยการสำนักงาน CIQ เมืองยวี่หลิน กล่าว

นายหัง เต๋อฮ่าว (Hang Dehao, 杭德浩) รองหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบและกักกันโรค สำนักงาน CIQ เขตฯ กว่างซีจ้วง ให้ข้อมูลว่า เขตนิคมแห่งนี้มีกำลังการผลิต(คัดแยกและแปรรูป)เศษโลหะปีละ 3.5 ล้านตัน คาดหมายว่าจะสร้างมูลค่าการผลิตได้ 3 หมื่นล้านหยวน

เขตนิคมฯ มีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้ท่าเรือเที่ยซานก่างฝั่งตะวันออก ดังนั้น ระยะทางการขนส่งสั้น จึงช่วยให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้อย่างมาก จุดเด่นดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เขตนิคมแห่งนี้กลายเป็นฐานการแปรรูปทรัพยากรรีไซเคิลนำเข้าที่ตั้งอยู่ในแผ่นดิน (inland) อีกทั้งยังมีนัยสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขตนิคมแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในเขตอุตสาหกรรมหลงถาน (Longtan Industrial Park,龙潭产业园) เขตอุตสาหกรรมที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเมืองใหม่หลงก่าง‘ (Longgang New District,龙港新区)

เขตเมืองใหม่หลงก่างเป็นเขตเมืองใหม่แห่งแรกของมณฑลที่ใช้โมเดลความร่วมมือข้ามเมือง  คือเป็นการรวมพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมท่าเรือเที่ยซานก่างฝั่งตะวันออกของเมืองเป๋ยไห่ (Beihai Tieshangang East Industrial Park,北海铁山东港产业园) กับเขตอุตสาหกรรมหลงถานของเมืองยวี่หลิน (YulinLongtan Industrial Park,玉林龙潭产业园) ไว้ด้วยกัน

โดยเขตเมืองใหม่หลงก่างถูกวางบทบาทให้มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญ 5 สาขาในลักษณะแบ่งงานกันทำ ได้แก่ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน อุตสาหกรรมทางทะเล อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ อุตสาหกรรมที่เน้นจุดเด่นของพื้นที่ และอุตสาหกรรมการบริการสมัยใหม่

 

ลิงค์ข่าว

กว่างซีตั้งเขตเมืองใหม่HYPERLINK "https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=462&ID=17729" HYPERLINK "https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=462&ID=17729"ปั้นHYPERLINK "https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=462&ID=17729" HYPERLINK "https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=462&ID=17729"ขุมพลังHYPERLINK "https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=462&ID=17729" HYPERLINK "https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=462&ID=17729"ใหม่แห่งเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ (5 ..2560)

เมืองยวี่หลินวัสดุรีไซเคิลหลงถาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน