ยูนนาน : การก้าวข้ามครั้งใหม่ พัฒนา 5 อุตสาหกรรมหลักให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

28 Aug 2014

จากการประชุม Yunnan Provincial Committee of the Ninth eight plenary (enlarged) meeting นายฉิน กวงหรง เลขาธิการพคจ. มณฑลยูนนาน กล่าวว่า “ช่องว่างความต่างของการพัฒนาของยูนนานอยู่ที่ภาคอุตสาหกรรม ปัญหาสำคัญอยู่ที่อุตสาหกรรม และทางออกพื้นฐานก็อยู่ที่อุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมและทิศทางการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลมณฑลยูนนานได้เสนอแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ พลังงาน การผลิต การท่องเที่ยว และการบริการ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยแต่ละอุตสาหกรรมจะพัฒนาให้มีมูลค่ากว่าล้านล้านหยวน ทั้งนี้ ภายในปี 2563 ทั้ง 5 อุตสาหกรรมดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้ครองสัดส่วนร้อยละ 90 ของมูลค่า GDP รายละเอียดการพัฒนามีดังนี้

1. อุตสาหกรรมชีวภาพ จะพัฒนาให้มีรายได้ 1.5 ล้านล้านหยวน ครองสัดส่วนร้อยละ 32 ของมูลค่า GDP

2. อุตสาหกรรมพลังงาน จะพัฒนาให้มีรายได้ 1.3 ล้านล้านหยวน ครองสัดส่วนร้อยละ 14 ของมูลค่า GDP

3. อุตสาหกรรมการผลิต จะพัฒนาให้มีรายได้ 1.8 ล้านล้านหยวน ครองสัดส่วนร้อยละ 15 ของมูลค่า GDP

4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะพัฒนาให้มีรายได้ 1.1 ล้านล้านหยวน ครองสัดส่วนร้อยละ 13 ของมูลค่า GDP

5. อุตสาหกรรมการบริการ จะพัฒนาให้มีรายได้ 1.2 ล้านล้านหยวน ครองสัดส่วนร้อยละ 16 ของมูลค่า GDP

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://www.yn.xinhuanet.com/gov/2014-08/20/c_133570255.htm วันที่ 20 สิงหาคม 2557

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน