ยูนนานเปิดตัวชาผูเอ่อร์อัดแท่งใหญ่ที่สุดในโลก ช่วยทำตลาดแบรนด์อาหารสีเขียวมูลค่าล้านล้านหยวน

27 Nov 2020

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สำนักข่าวซินหัว (Xinhua) กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness World Records) และบริษัทเถิงชงเกาหลีก้งซานอุตสาหกรรมชา จำกัด (腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司) จัดพิธีบันทึกสถิติและมอบรางวัล “ชาอัดแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ที่อำเภอ (ระดับเมือง) เถิงชงในเมืองเป่าซานของมณฑลยูนนาน

สำหรับชาอัดแท่งสถิติโลกดังกล่าวผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารของ “ชาผูเอ่อร์” อย่างเคร่งครัดตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกใบชา นึ่ง อัด ขึ้นรูป และผึ่ง โดยเป็นการนำใบชานึ่งน้ำหนัก 45 ตันเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นระยะเวลา 37 วัน จากนั้นจึงนำแท่งชาออกจากเบ้าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยแท่งชาที่ได้มีน้ำหนักเหลือเพียง 2.4 ตัน สูง 6.04 เมตร เส้นรอบวง 10.06 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.20 เมตร ขนาดรวม 48.56 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ มณฑลยูนนานมีพื้นที่ปลูกชาประมาณ 6,300,000 หมู่ (ประมาณ 2,625,000 ไร่) โดยเป็นพื้นที่ปลูกชาอินทรีย์ (organic) 450,000 หมู่ (ประมาณ 187,500 ไร่) มีผลผลิตใบชาประมาณ 400,000 ตัน ในจำนวนนี้ เป็นผลผลิตชาผูเอ่อร์ประมาณ 150,000 ตันหรือประมาณร้อยละ 37.5 ของผลผลิตใบชาทั้งหมดของมณฑลยูนนาน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมชาของมณฑลยูนนานยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 85,000 ล้านหยวน แบ่งเป็นมูลค่าในภาคการเกษตร 17,000 ล้านหยวน ภาคการแปรรูป 30,000 ล้านหยวน และภาคบริการ 38,000 ล้านหยวน รวมถึงได้รับการกำหนดเป้าหมายให้เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมชาของมณฑลเป็น 120,000 ล้านหยวนภายในปี 2565

การผลิตชาอัดแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของวิสาหกิจผู้ผลิตชาผูเอ่อร์ในมณฑลยูนนานเพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาของมณฑล เนื่องจากอุตสาหกรรมชามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม “ยุทธศาสตร์อาหารสีเขียว” เพื่อเร่งสร้างอุตสาหกรรมเกษตรที่ราบสูงทันสมัยของมณฑลไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าระดับล้านล้านหยวนต่อไป

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/_Uu6l5f5ogrdJxXG8Jgr8A

ยูนนาน ชา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน