ยูนนานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่อย่างเต็มที่

17 Jul 2020

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายหร่วน เฉิงฟา ผู้ว่าการมณฑลยูนนานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลยูนนาน โดยที่ประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ “ไพ่สามใบ” ด้าน “พลังงานสีเขียว” ของมณฑลยูนนาน รวมทั้งการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยและการผลักดันการปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันมณฑลยูนนานเป็นมณฑลต้นแบบด้านระบบนิเวศแบบอารยะและเป็นมณฑลที่สวยงามที่สุดของจีนตามข้อสั่งการของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงระหว่างการตรวจเยี่ยมมณฑลยูนนานเมื่อเดือนมกราคม 2563

ในภาพรวม มณฑลยูนนานตั้งเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ด้วยการใช้จุดแข็งทางภูมิศาสตร์ที่เป็น “ประตู” สู่ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีน รวมทั้งพลังงานสะอาดที่มณฑลมีศักยภาพการผลิตในระดับสูง โดยดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

  1. เพิ่มการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ โดยปรับปรุงนโยบายและมาตรการสนับสนุนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กระตุ้นให้บริษัทชั้นนำขยายกำลังการผลิต รวมทั้งสร้างความคืบหน้าในการดึงดูดโครงการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญ เช่น แบตเตอรี่ เครื่องยนต์ และระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า
  2. ลดอุปสรรคและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ โดยเฉพาะสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ โดยเน้นพื้นที่เขตเมืองใหม่เตียนจง (Dianzhong New Area) ในภาคกลางของมณฑลยูนนาน เมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และบนทางด่วนสายหลัก
  3. ส่งเสริมบทบาทของวิสาหกิจด้านผลิตภาพ เพิ่มการลงทุน พัฒนาการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานใหม่ ขยายห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและอิทธิพลของมณฑลยูนนานในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่
  4. สร้างสภาพแวดล้อมของการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในเมืองสำคัญ เช่น นครคุนหมิง เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ เพิ่มระดับการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในระบบขนส่งสาธารณะ ปลูกฝังแนวคิดการคมนามคมสีเขียวและการบริโภคสีเขียว ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนซื้อและใช้รถยนต์พลังงานใหม่

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/07/16/030800809.shtml

จีน ยูนนาน อุตสาหกรรม รถยนต์ พลังงานใหม่

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน