ยูนนานกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 6 อุตสาหกรรมดาวรุ่ง

10 Apr 2015

คณะกรรมการอุตสาหกรรมและสารสนเทศมณฑลยูนนานเปิดเผยว่า ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 6 อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มมาแรง (Emerging industry) ภายในปี 2563 หรือภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2559-2563) ดังนี้

อุตสาหกรรม

การพัฒนา

เป้าหมายปี 2563

1. ชีวเวชภัณฑ์

(Bio-Phamaceutical)

– ให้ความสำคัญกับสมุนไพรจีน และยาชนกลุ่มน้อย อาทิ ซานชี

เทียนหม่า เติงจ้านฮัว หยุนหนานไป๋เย่า ยาทิเบต ยาชนเผ่าอี๋ และ

ยาชนเผ่าไทลื้อ พร้อมเร่งพัฒนาให้มีนวัตกรรมและก้าวหน้าอีกขั้น

– พัฒนาและวิจัยชีวเวชภัณฑ์และยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) รวมถึงการสร้างแบรน์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้มีชื่อเสียงยิ่งขึ้น

มียอดจำหน่ายกว่า 100,000 ล้านหยวน/ปี

2. การแปรรูปสินค้าเกษตรโดดเด่น

– ยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

– สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์สินค้า

– บ่มเพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรโดดเด่นของยูนนาน 8 ชนิด ได้แก่ ชา สุรา น้ำตาล น้ำมัน วอลนัท กาแฟ ผักผลไม้ และเห็ด เพื่อให้สินค้าแต่ละชนิดมีมูลค่ากว่าหมื่นล้านหยวน

มียอดจำหน่ายกว่า 180,000 ล้านหยวน/ปี

3. โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและวัสดุใหม่จากโลหะหายาก

– เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ (New Material)

– เน้นพัฒนาวัสดุโครงสร้างทันสมัยและวัสดุผสมที่มีประสิทธิภาพสูง

มียอดจำหน่ายกว่า 200,000 ล้านหยวน/ปี

4. รถยนต์และ

การผลิตอุปกรณ์ทันสมัย

– เร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ การบิน อุปกรณ์ไฟฟ้า การผลิตอุปกรณ์แสงและเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล CNC** ระดับไฮเอนท์

– สร้างเขตผลิตอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า (Electromechanical) และฐานการส่งออกสู่ อช. ตอ.ต และเอเชียใต้ อาทิ เครื่องจักรเพื่อการเกษตร รถบรรทุก รถจักรยานยนต์

มียอดจำหน่ายกว่า 170,000 ล้านหยวน/ปี

5. น้ำมันและเคมี

– แสดงข้อได้เปรียบของยุทธศาสตร์ท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจีน-เมียนมาร์ และให้ความสำคัญกับการขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม

– มุ่งเน้นเตรียมสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำมันเชิงลึก

– สร้างฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อมุ่งสู่ อช. ตอ.ต และเอเชียใต้

มียอดจำหน่ายกว่า 200,000 ล้านหยวน/ปี

6. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

– ผลักดันบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ยูนนาน เช่น Inspur, Huawei, Alibaba, ZTE, Temobi, Digital China, Norinco, Tianan Cyber

– เร่งสร้างเขตอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในคุนหมิง ยวี่ซี และ

เป่าซาน เป็นต้น

– ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วน Optoelectronic

มียอดจำหน่ายกว่า 136,000 ล้านหยวน/ปี

** CNC (Computer Numerical Control) เป็นการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุมการเคลื่อนที่เชิงตัวเลข

ของเครื่องจักรกลต่างๆ

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://www.yn.xinhuanet.com/newscenter/2015-03/18/c_134076234.htm วันที่ 18 มี.ค. 2558

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน