ยุทธศาสตร์ยกระดับ 6 เขตอุตสาหกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจกวางตุ้ง

8 Jul 2013

นายหลี่ ชุนฮง อธิบดีคณะกรรมการพัฒนาและปฎิรูปของมณฑลกวางตุ้ง กล่าวว่า 6 เขตอุตสาหกรรม ได้แก่ เขตเหิงฉิน เฉียนไห่ หนานซา เมืองความรู้สิงคโปร์-จีนกว่างโจว เขตอุตสาหกรรมฝอซานชิโนเยอรมัน และอุทยานไฮเทคตงกว่านไต้หวัน จะเป็นการปรับเปลี่ยนการพัฒนาของมณฑลกวางตุ้งในอนาคต

จากการแถลงข่าวของนายหลี่ฯ เขตเหิงฉินของจูไห่ จะเป็นเวทีกรอบความร่วมมือระหว่างกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า โดยให้เกาะเหิงฉินกลายเป็นเขตการบริการที่ทันสมัย (modern service) และการท่องเที่ยวที่ทันสมัย (modern tourism) ซึ่งการที่อยู่ใกล้กับมาเก๊าพื้นที่ที่มีเงินทุนสะสมมากมายในการพัฒนาธุรกิจการพนัน และมีฮ่องกง กวางตุ้งอยู่เคียงข้างจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้เกาะเหิงฉินมีศักยภาพมากยิ่งกว่าเขตเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนเขตเฉียนไห่ของเซินเจิ้น จะเน้นด้านอุตสาหกรรมบริการที่ทันสมัย โดยเน้นอุตสาหกรรมการเงิน การประกันภัย และการบริการสาธารณะอื่น ๆ อีกเขตที่อาจจะคุ้นชื่อกันก็คือ เขตหนานซาของกว่างโจว จะเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสูง (ไฮเอนด์) เป็นความร่วมมือระหว่างสามเขต คือ กวางตุ้ง–ฮ่องกง–มาเก๊า โดยร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมบริการให้ทันสมัย และพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรมในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง สำหรับโซนอุตสาหกรรมฝอซาน ชิโน-เยอรมัน (Foshan’s Sino-German Industrial Zone) จะตั้งให้เป็นเขตความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัท Fraunhofer-Gesellschaft ของเยอรมันและฝอซาน โดยการนำผลผลิตเทคโนโลยีจากเยอรมันมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมในเมืองฝอซาน และอีกการแลกเปลี่ยนนานาชาติคือ อุทยานไฮเทคตงกว่านไต้หวัน (Dongguan Taiwan Hi-Tech Park)ที่จะนำเทคโนโลยีดีเด่นจากไต้หวันมาใช้ในเมืองตงกว่านเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเป็นการยกระดับนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิต

ปัจจุบันเขตหนานซา เหิงฉิง และเฉียนไห่ได้รับอนุมัติเป็นเขตพื้นที่นำร่องระดับชาติและมีนโยบายพิเศษรองรับนักลงทุนโดยเฉพาะ จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามณฑลกวางตุ้งเปิดรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงด้านภาคบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมาก เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ใช้ทรัพยากรลดลง ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย: น.ส. จุฑามาศ สิงห์บำรุง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูล:เว็บไซต์สำนักข่าวกวางตุ้ง (News GD) www.newsgd.com

http://www.newsgd.com/news/homepagenews/content/2013-06/17/content_71067185.htm

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน