ยอดการค้าปลีกของฮ่องกงช่วงสองเดือนเเรกของปี 2557 เพิ่มขึ้น

30 Apr 2014

สำนักงานสถิติและสำรวจสำมะโนประชากรฮ่องกงประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ว่า ยอดรวมของการค้าปลีกในช่วงสองเดือนแรก(ม.ค. ก.พ.) ของปี 2557 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 แม้ว่ายอดรวมของมูลค่าการค้าปลีกของเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะมีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.05 หมื่นล้านเหรียญฮ่องกงสำนักงานสถิติฯ ยังได้เปิดเผยว่า ยอดขายสินค้าปลีกมีปริมาณมากขึ้นในช่วงระยะเวลาสองเดือนแรกของปี เนื่องจากประชาชนท้องถิ่นมีการใช้จ่ายมากเพราะเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองตรุษจีน นอกจากนี้ เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนประจำปี
2557 ตรงกับวันที่ 31 มกราคม แต่ตรุษจีนประจำปี 2556 ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ตัวเลข

ยอดการค้าขายปลีก ทางสำนักงานสถิติฯ จึงได้นำเอาตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมกราคม 2557 มารวมกันเพื่อทำการเปรียบเทียบปีต่อปี

จากการเปรียบเทียบยอดขายสินค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ของเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์พบว่า มูลค่าการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 46.7 ตามด้วย

ร้านขายแว่นตา(ร้อยละ 12.9) ร้านขายเครื่องแต่งกาย(ร้อยละ 10.1) และร้านขายยาและเครื่องสำอางค์(ร้อยละ 9.3) ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสามเดือนก่อนหน้านี้ที่ปริมาณการค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4การเพิ่มขึ้นของยอดการค้าปลีกส่งผลให้มีการจ้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้นในฮ่องกง รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวของฮ่องกงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกของฮ่องกง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน