มูลค่าธุรกิจบริการผู้สูงอายุจีนถึง 10 ล้านล้านหยวนภายในปี 2573 โอกาสของธุรกิจ 6 ประเภทหลัก

15 May 2014

ใน แผนพัฒนาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ จัดทำโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจีน (China National Committee on Ageing) ระบุว่า ตามที่จีนกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น ภายในปี 2573 มูลค่าธุรกิจบริการผู้สูงอายุของจีนจะสูงถึง 10 ล้านล้านหยวน ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ 6 ธุรกิจหลัก

ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทั่วไป 2) ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ 3) ธุรกิจบริการทำความสะอาดที่พักสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 4) ธุรกิจบริการด้านการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุที่สนใจ 5) ธุรกิจบริการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุทั่วไป 6) ธุรกิจบริการทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางและสูง

ตัวเลขสถิติจากกระทรวงกิจการพลเรือนจีนชี้ว่า ปัจจุบันจีนได้เข้าสู่ยุคสังคมผู้สงอายุในเวลาอันเร็ว โดยเมื่อสิ้นปี 2555 จำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีมีถึง 194 ล้านคน และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นถึง 243 ล้านคนในปี 2563 และ 300 ล้านคนในปี 2568 ในขณะที่เตียงผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุมีอยู่เพียง 3.8 ล้านเตียงในสิ้นปี 2555

หากเทียบกับประเทศที่มีธุรกิจบริการผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้ว ธุรกิจบริการผู้สูงอายุในจีนยังขาดการสนับสนุนทางนโยบายด้านภาษี การใช้ที่ดินและการกู้เงิน อีกอย่างธุรกิจบริการผู้สูงอายุเป็นธุรกิจที่ต้องการทุนเริ่มต้นที่สูง ต้องการบุคคลมืออาชีพมากกว่า และใช้ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) ที่นานกว่า บวกกับปัจจุบันผู้สูงอายุในจีนมีเงินทุนใช้จ่ายไม่มาก ทำให้ตลาดบริการผู้สูงอายุพัฒนาล่าช้ามาก

อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเร่งพัฒนาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมทางด้านที่ดิน การเงิน และอื่นๆ ทั้งนี้ ตลาดธุรกิจบริการผู้สูงอายุในจีนจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และในฐานะที่ไทยมีธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แบบ ตลาดธุรกิจบริการผู้สูงอายุในจีนอาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมือนกัน 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน