มูลค่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของฉางซาทะลุหลัก 8 แสนล้านหยวน

14 Jan 2013

คณะกรรมการอุตสาหกรรมและสารสนเทศนครฉางซาเปิดเผยว่า ช่วง 11 เดือนแรกของปี 55 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของฉางซามีมูลค่า 622,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.2 คาดว่าปี 55 ทั้งปีจะมีมูลค่าเกินกว่า 800,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14 โดยมีอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ ช่วง 10 เดือนแรกของปี 55 อุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่าการผลิต 102,970 ล้านหยวน กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตทะลุหลักแสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.2 อุตสาหกรรมวัสดุ 97,590 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 51,240 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 และคาดว่าน่าจะทะลุหลัก 6 หมื่นล้านหยวนในปีนี้อย่างแน่นอน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน