มองการณ์ไกล!!รัสเซีย-กว่างซีเปิดหลักสูตรบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญระบบราง

25 May 2016

เว็บไซต์ข่าวจีน : การอุดมศึกษาของเมืองหลิ่วโจวและรัสเซียร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อบ่มเพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเตรียมพร้อมสำหรับรองรับโครงการความร่วมมือด้านการรถไฟในอนาคตซึ่งประเทศไทยควรนำเป็นแบบอย่าง

วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟหลิ่วโจว (Liuzhou Railway Vocational Technical College,柳州铁道职业技术学院) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการคมนาคมทางรางเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Ural State University of Railway Transport ของประเทศรัสเซีย เพื่อเปิด วิทยาลัยเส้นทางสายไหมจีน-รัสเซีย อย่างเป็นทางการ

ตามรายงาน วิทยาลัยดังกล่าวเปิดใช้หลักสูตร 2+2 (เรียนที่หลิ่วโจว 2 ปีแรก และเรียนที่รัสเซีย 2 ปีหลัง) ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการระบบราง (railway management) หัวรถจักรและขบวนรถ (railway locomotive and car) ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนบนราง (railway vehicle)เทคโนโลยีการสื่อสาร (communication technology) และเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้ไฟฟ้า(electrified railway technology)

นายชิว ถง ป่าว (Qiu Tong Bao,邱同保) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟหลิ่วโจว กล่าวว่า ความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านการรถไฟในครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มส่วนขาดด้านบุคลากรระดับนานาชาติที่มีความรู้ความชำนาญด้านรถไฟความเร็วสูงของจีน

การ ก้าวออกไป ของอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูง ทำให้ประเทศจีนมีความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงอย่างเร่งด่วน

ดังนั้น การพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัสเซียในครั้งนี้จะช่วยบ่มเพาะบุคลากรระดับนานาชาติของจีน(และรัสเซีย)เพื่อรองรับการพัฒนาของยุทธศาสตร์ One Belt One Road ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศจีนและรัสเซียได้มีการลงนาม MOU ภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาระเบียงการขนส่งความเร็วสูงยูเรเซีย (Eurasian high-speed transport corridor) เพื่อพัฒนาโครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงปักกิ่ง-กรุงมอสโก

หลิ่วโจวรถไฟความเร็วสูงรัสเซียวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน