มณฑลหูเป่ยเจ๋ง มุ่งมั่นก่อตั้งเขตการค้าเสรีแห่งแรกในภูมิภาคตอนในของจีน

5 Aug 2014

หลังจากนครเซี่ยงไฮ้ได้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีแห่งแรกในจีนแล้ว มณฑลอื่น ๆ ก็ไม่ยอมพลาดโอกาสในการพัฒนา โดยวางแผนขออนุญาตก่อตั้งเขตการค้าเสรีเพื่อดึงดูดการลงทุนและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลหูเป่ยได้จัดงานแถลงข่าวประกาศมาตรการเพื่อนำร่อง

เขตการค้าเสรีตงหูที่นครอู่ฮั่น

รัฐบาลหูเป่ยประกาศจะปรับระบบการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง

วางแผนพัฒนาเขตไฮเทคตงหูของนครอู่ฮั่นให้เป็นแกนนำของเขตการค้าเสรีหูเป่ย ตลอดจน

ดำเนินมาตรการพิเศษเพื่อนำร่องทดลองเขตการค้าเสรี โดยมีมาตรการที่น่าสนใจ 4 ประการดังนี้

1. การผ่อนปรนข้อจำกัดของการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ การเปิดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อธุรกิจที่ห้ามการลงทุนจากต่างประเทศ โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

2. การเปิดกว้างต่อต่างประเทศมากขึ้น อาทิ ก่อตั้งเวที E-Commerce เพื่อการนำเข้า-ส่งออกข้ามชาติ โดยสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ

ได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังจะมีการก่อสร้างด่านอากรเฉพาะสำหรับการนำเข้าผลไม้และเนื้อสัตว์ ซึ่งทำให้สามารถนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านด่านของเมืองอื่น ๆ

3. การก่อตั้งศูนย์บริการข้อมูลบริษัท ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเครดิตของบริษัทจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมกิจกรรมของบริษัทให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ

4. การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตของบริษัท โดยบริษัทสามารถจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้

มณฑลหูเป่ยตั้งอยู่ทางตอนในของจีน และยังไม่ได้เปิดกว้างกับต่างประเทศเท่ากับมณฑล

ที่ติดกับทะเล ดังนั้น รัฐบาลหูเป่ยจึงพยายามจะดำเนินมาตรการพิเศษกว่ามลฑลอื่นๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งก็เป็นข้อที่ควรคำนึงถึงสำหรับนักลงทุนไทยนะค่ะ

เขตการค้าเสรี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน