มณฑลหูหนานขนส่งสินค้าผ่านรถไฟจีน-ลาว มากสุดเป็นอันดับ 1 ในภาคกลางของจีน

31 May 2024

 สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยว่า ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2567 มณฑลหูหนานขนส่งสินค้าผ่านรถไฟจีน-ลาว ระหว่างเมืองหวยฮั่ว (ซึ่งมีท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญของมณฑลหูหนาน) และนครหลวงเวียงจันทน์รวม 106 ขบวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.9 เท่า และมีปริมาณสินค้ารวม 64,000 ตัน เพิ่มขึ้น 7.3 เท่า สูงเป็นอันดับ 1 ในภาคกลางของจีน

สินค้านำเข้า-ส่งออกที่สำคัญระหว่างมณฑลหูหนานกับลาว ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง และรถยนต์พลังงานใหม่

สำนักงานศุลกากรนครฉางซาได้สนับสนุนและให้คำแนะนำกับผู้นำเข้าแป้งมันสำปะหลัง เช่น ประเภทของสินค้า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า การยื่นเรื่องดำเนินการตรวจสอบและกักกันสินค้านำเข้าและส่งออก รวมถึงการเปิด “ช่องทางสีเขียว” เพื่ออำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร โดยในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2567 เมืองหวยฮั่วมีการนำเข้าแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.8 เท่า

ขณะเดียวกัน รถยนต์พลังงานใหม่ก็กำลังกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของมณฑลหูหนานไปยังลาว โดยในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2567 มณฑลหูหนานส่งออกรถยนต์ไปลาวด้วยรถไฟจีน-ลาว รวม 452 คัน ในจำนวนนี้เป็นรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 

รถไฟจีน-ลาวช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเมืองหวยฮั่ว มณฑลหูหนาน กับภูมิภาคอาเซียน จากสถิติของสำนักงานศุลกากรนครฉางซาในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการนําเข้า-ส่งออกระหว่างเมืองหวยฮั่วและอาเซียนอยู่ที่ 1,220 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.8 อาเซียนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของเมืองหวยฮั่ว

ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/20240514/ddd22af025f94edf92fa87ae91219bcb/c.html

kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน