มณฑลกวางตุ้งเศรษฐกิจปีม้า “โซเซ” เชื่อมั่นปีแพะ “สดใส” ด้วย E-commerce

24 Mar 2015

การค้าของมณฑลกวางตุ้งกับต่างประเทศมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มณฑลกวางตุ้งมีความสำคัญในฐานะเป็นผู้ส่งออกและนำเข้าอันดับหนึ่งของจีน โดยเติบโตเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แต่อย่างไรก็ตามภายหลังปี 2553 ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของ มณฑลกวางตุ้งได้ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากอุปสงค์จากต่างประเทศที่ลดลง นายจู เสี่ยวตาน ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง ให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติท้องถิ่นว่า ถึงแม้ว่าอัตตราการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศจะชะลอตัวในปี 2557 แต่ในแง่ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจยังมีความสมดุลอยู่ เนื่องจากยอดการค้ารวมและอัตราการเจริญเติบโตของการค้าที่เกี่ยวกับการบริการ ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนราย 5 ปี (2554-2558) รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งมีแผนงานที่จะเพิ่มการลงทุน ส่งเสริมการบริโภคภายในและปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเศรษฐกิจที่มีคุณภาพของเศรษฐกิจภาพรวม โดย ได้ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม (GDP) ที่ร้อยละ 7.5 และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (การนำเข้าและส่งออก) ไว้ที่ร้อยละ 3 เพื่อเป็นการส่งสัญญานความเชื่อมั่นว่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งจะเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจภาพรวมของมณฑลกวางตุ้งยังรักษาสมดุลไว้ได้คือการบริโภคภายในมณฑล ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่น่าสังเกตุว่า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นตัวจักรสำคัญในการกระตุ้นการบริโภค ในปี 2557 การซื้อขายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของมณฑลกวางตุ้ง มีมูลค่ามากถึง 1.79 ล้านล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดขายรวมของทั้งประเทศ ครองอันดับ 1 ของจีนอยู่ในขณะนี้ ทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจะเป็นช่องทางสำคัญอีกทางหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมช่องทางการซื้อขายแบบเดิม ๆ

มณฑลกวางตุ้งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งถึงแม้ตัวเลขการค้าบางประการจะแสดงให้เห็นสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง แต่ก็เป็นสถานการณ์ที่ดำเนินไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังโครงสร้างที่มีการปฎิรูปและมีประสิทธิภาพจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้อนาคตของเศรษฐกิจมณฑลกวางตุ้ง “สดใส” อย่างแน่นอน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน