มณฑลกวางตุ้งเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรม

13 Feb 2013

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้จัดการประชุมการทำงานด้านเศรษฐกิจและสารสนเทศ ณ นครกว่างโจวเพื่อสรุปผลการทำงานปี 2555 และวางแผนการทำงานปี 2556 ซึ่งในปี 2555 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศมณฑลกวางตุ้งได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 453,110 ล้านหยวน และยอดมูลค่าการค้าผ่านอินเตอร์เน็ต 1.5 ล้านล้านหยวน มากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศทั้งสองรายการ

นอกจากนี้ จนถึงปลายปีที่ผ่านมามณฑลกวางตุ้งได้เร่งรัดการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคเหนือของมณฑลอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรมรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมในมณฑลกวางตุ้งมีการลงทุนสะสมถึง 1,019,680 ล้านหยวน และมีมูลค่าการผลิตสะสม 1,026,280 ล้านหยวน 

จนถึงปลายปีที่ผ่านมา มณฑลกวางตุ้งมีนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 13 แห่ง แต่ละแห่งมีมูลค่าการผลิตสะสมมากกว่า 10,000 ล้านหยวน มีโครงการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านหยวนขึ้นไปมากกว่า 200 โครงการ โดยในปี 2555 มีมูลค่าการผลิตภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ 389,668 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อนหน้าที่เริ่มโครงการพบว่าคิดเป็นมูลค่า 60.2 เท่า สามารถจัดเก็บภาษีได้ 15,001 ล้านหยวน คิดเป็น 28.9 เท่าเมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อนหน้านี้ 

นโยบายการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมและแรงงานนั้น ส่งผลให้มีการย้าย 6 อุตสาหกรรมการผลิตออกจากเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง มีบริษัทที่ย้ายออกจำนวน 7,000 ราย บริษัทที่ปิดตัวลง 70,000 ราย ซึ่งมีบริษัทที่ปิดตัวลงและลงทุนใหม่มูลค่า 60,200 ล้านหยวน เฉลี่ยแต่ละรายมีการลงทุนมูลค่า 830,000 หยวน ในขณะที่มีอุตสาหกรรมที่เข้ามาทดแทนบริษัทที่ย้ายออกไปจำนวน 30,000 ราย เฉลี่ยแต่ละรายลงทุน 90 ล้านหยวน คิดเป็น 108 เท่าของบริษัทที่ลงทุนก่อนหน้านี้ โดยอุตสาหกรรมใหม่ที่เข้ามาทดแทนได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมการบริการสมัยใหม่ คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 55 ของอุตสาหกรรมที่เข้ามาทดแทนทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน