มณฑลกวางตุ้งประชาสัมพันธ์ 117 โครงการ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

15 Jan 2014

ภายใต้การนำของนายหู ชุนหัว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกวางตุ้งคนปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งยังคงใช้การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญในบรรลุนโยบายในการเร่งการปฏิรูปและยกระดับเศรษฐกิจของมณฑล(accelerating transformation and upgrading) อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในด้านการลงทุนทางการเงิน ความร่วมมือด้านการส่งออกและนำเข้าการบริการและรวมถึงการดำเนินการเชิงรุกในการค้นหาความร่วมมือจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2556 กรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศ สำนักงานการต่างประเทศและกรมการท่องเที่ยวมณฑลกวางตุ้งได้ร่วมกันจัดงานจับคู่ความร่วมมือโครงการสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของมณฑลกวางตุ้งกับต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือ ผลประโยชน์ร่วมกัน และการพัฒนา” ที่ โรงแรม Marriott China Hotel โดยมีผู้แทนคณะกงสุลจากต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เบลเยียม กรีซ ปากีสถาน อิสราเอล รวมถึงประเทศไทยเข้าร่วม

นายเฉิน เยว่หัว รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง เป็นผู้กล่าวเปิดงาน แสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่จากประเทศต่าง ๆ และหวังให้งานจับคู่ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ของมณฑลกวางตุ้งต่างประเทศในด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวผ่านการแนะนำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของมณฑลและเป็นการรับคำแนะนำและความเห็นจากคณะกงสุลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานในปีต่อ ๆ ไป

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ กงสุลใหญ่ณ นครกว่างโจว ได้เสนอแนะให้สำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้งจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ ๆ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ กฎหมายการท่องเที่ยวของจีน แก่สถานกงสุลใหญ่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ในการวางแนวทางสำหรับความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย

ภายในงาน ทั้ง 21 เมืองในมณฑลกวางตุ้งได้จัดพื้นที่เพื่อเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 117 โครงการ โครงการที่โดดเด่น อาทิ โครงการเขตพัฒนาหนานซา โครงการเมืองความรู้จีน สิงคโปร์ที่นครกว่างโจว โครงการเขตพัฒนาใหม่เฉียนไห่ที่เมืองเซินเจิ้น โครงการเขตพัฒนาเหิงฉินที่เมืองจูไห่ และเขตอุตสาหกรรมจีน – เยอรมนีที่เมืองฝอซาน

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลโครงการทั้ง 117 โครงการได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

โครงการสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของมณฑลกวางตุ้งกับต่างประเทศ 117 โครงการ

จัดทำ: นายสรศักดิ์ บุญรอด

เรียบเรียง: นางสาวรัชดา สุเทพากุล

แหล่งข้อมูล: กรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศ สำนักงานการต่างประเทศและกรมการท่องเที่ยวมณฑลกวางตุ้ง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน