ฟอรั่มเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค “Pan Beibu-Gulf” พร้อมเปิดฉากในกว่างซี ตุลาคมศกนี้

7 Aug 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : นครหนานหนิงเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 8 (8th Pan Beibu-Gulf Economic Cooperation Forum: PBGEC, 第八届泛北部湾经济合作论坛) ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556

ฟอรั่มความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้ (หรือ อ่าวตังเกี๋ย) เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคระหว่างจีน 3 มณฑล (กว่างซี กวางตุ้ง และไห่หนาน) กับประเทศอาเซียนที่ตั้งอยู่รายล้อมอ่าวเป่ยปู้ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย โดยไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกรายล่าสุดเมื่อปี 2552

ฟอรั่มครั้งนี้เน้นการสัมมนาในหัวข้อหลัก ดังนี้

(1) งานประชุมสุดยอดคลังปัญญา เน้นหารือถึงแนวการเร่งผลักดันกลไกความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้ การแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้านในภูมิภาค การผลักดันเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน การผลักดันความร่วมมือเชิงลึกระหว่างจีน-อาเซียน การเร่งสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างจีน-อาเซียน โดยเฉพาะการสร้าง ระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์” (Nanning-Singapore Economic Corridor)

(2) งานประชุมสุดยอดความเชื่อมโยงทางทะเล เน้นหารือถึงแนวทางการผลักดันการสร้างโครงข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองท่าต่างๆ รอบอ่าวเป่ยปู้ วิจัยและจัดทำแผนแม่บทโครงข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองท่าของจีนกับอาเซียน ผลักดันความร่วมมือด้านการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือต่างๆ และการสร้างกลไกความร่วมมือทางการเงินเพื่อสนนับสนุนโครงการเชื่อมโยงทางทะเลระหว่างจีน-อาเซียน

(3) งานประชุมสุดยอดการพัฒนากลุ่มเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี เน้นหารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี เช่น การพัฒนาความเป็นเมือง (Urbanization) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่ (Emerging Industrial) และการเงิน (Finance) การแสดงบทบาทของกลุ่มเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้ในการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน รวมถึงการหารือเชิงลึกในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ระหว่างกลุ่มเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซีกับเมืองต่างๆ ของประเทศสมาชิกรอบเป่ยปู้

(4) งานประชุมสุดยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ เน้นประเด็นความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจีนกับอาเซียน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างวิสาหกิจทั้ง 2 ฝ่าย และการหารือถึงแนวทางการจัดตั้งสมาคม/สโมสรนักธุรกิจรุ่นใหม่รอบอ่าวเป่ยปู้ เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ในภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน