พื้นที่น่าลงทุนแห่งใหม่ในกวางตุ้ง-กว่างซี เน้นความไฮเทคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

30 Nov 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: นักลงทุนกว่าร้อยรายตบเท้าเข้าลงทุนในเขตนำร่องความร่วมมือพิเศษกวางตุ้ง-กว่างซี (Guangdong and Guangxi Special Cooperation Experimental Zones, 粤桂合作特别试验区) ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งน่าลงทุนแห่งใหม่ในภูมิภาคจีนตอนใต้

เขตนำร่องแห่งนี้เป็น "จิ๊กซอว์" ตัวสำคัญของแนวพื้นที่เศรษฐกิจแม่น้ำเพิร์ล-แม่น้ำซีเจียง (Pearl River-Xi River Economic Belt, 珠江西江经济带) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของสองมณฑลที่รัฐบาลกลางได้ยกฐานะขึ้นเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติเมื่อเดือน ก.ค.57

ข้อมูลเดือน ม.ค.-ต.ค.58 มีนักลงทุนเข้ามาจัดตั้งกิจการในพื้นที่แล้ว 165 ราย (เป็นนักลงทุนกว่างซีจำนวน 109 ราย) เป็นนักลงทุนรายใหม่ 43 ราย มีเม็ดเงินลงทุนจริง 4,607 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.5 การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่ารวม 14,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6

เขตนำร่องฯ ตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองจ้าวชิ่ง (Zhaoqing City, 肇庆市) ของมณฑลกวางตุ้งกับเมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) ของเขตฯ กว่างซีจ้วง โดยต่างฝ่ายจัดสรรพื้นที่ 50 ตร.กม. (รวม 100 ตร.กม.)

ทั้งสองฝ่ายมีการกำหนด Positioning เพื่อเป็น (1) พื้นที่รองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออกของประเทศ (2) พื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging Industry) และ (3) ศูนย์โลจิสติกส์การค้ากับพื้นที่อุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่

สาขาอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information) การประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องจักรขั้นสูง วัสดุใหม่ ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก และการบริการเชิงการผลิตสมัยใหม่

ปัจจุบัน มีธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ติดอันดับ World’s Top 500 Enterprises เลือกเข้ามาลงทุนในพื้นที่แห่งนี้หลายรายแล้ว เช่น ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมของ Siemens ศูนย์นวัตกรรมของไมโครซอฟ และศูนย์ปฏิบัติการของรถยนต์ BYD

ล่าสุดเมื่อ 19 พ.ย.58 ได้เริ่มการก่อสร้าง "เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เฟิงต้า" (Feng Da Logistics Park, 枫大物流产业园) ฝั่งเหนือของท่าเทียบเรือหลี่เจียจวง โดยอาศัยจุดแข็งของท่าเรือแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ในเมืองอู๋โจวแห่งนี้เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศแบบ One Stop Service

โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทกว่างซีกับแคนาดา คาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุน 3,000 ล้านหยวน บนเนื้อที่ทั้งหมด 6.9 แสน ตร.ม. ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรก ศูนย์ซื้อขายสินค้าเนื้อที่ 14 ตร.ม. และคลังสินค้ากับโกดังสินค้าแช่แข็งเนื้อที่ 8 ตร.ม. และเฟสสอง ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ธุรกิจ ชุมชนที่อยู่อาศัย เนื้อที่ 20 ตร.ม.

คาดหมายว่า เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้มากกว่า 9 ล้านตัน และเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้จะเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันและการกระจายสินค้าเกษตรของกว่างซี รวมถึงช่วยพัฒนาความเป็นเมือง (Urbanization) และความเป็นอุตสาหกรรม (industrialization) ของพื้นที่รอยต่อสองมณฑลได้เป็นอย่างดี

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปธน.จีน หนุน "เขตเศรษฐกิจข้ามมณฑลกวางตุ้ง-กว่างซี" รับการลงทุนต่างถิ่น (30 มี.ค. 2558)

กว่างซี-กวางตุ้ง ฟันธงเทรนด์การลงทุน แบนอุตสาหกรรมทำลายสิ่งแวดล้อม (11 ส.ค. 2557)

รัฐบาลกลางไฟเขียวแผนพัฒน์ฯ แม่น้ำเพิร์ล-แม่น้ำซีเจียง หนุนกว่างซีรองรับการลงทุน (04 ส.ค. 2557)

กว่างซี-กว่างตงจับมือปั้นโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามมณฑลแห่งแรกในจีน (19 ส.ค. 2556)

ลงทุนกว่างซีกวางตุ้ง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน