พาณิชย์จีนเผย ภายใน 3 ปีข้างหน้า การลงทุนในต่างประเทศของจีนจะมากกว่าต่างประเทศลงทุนในจีน

24 Jan 2014

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 57 ในงานแถลงข่าวที่จัดโดยกระทรวงพาณิยย์จีน นายเสิ่น ตันหยาง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวว่า ใน 3 ปีข้างหน้า ปริมาณการลงทุนในต่างประเทศของจีนจะมากกว่าต่างประเทศลงทุนในจีน

ตัวเลขสถิติชี้ว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมานักธุรกิจจีนได้ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ 5,090 แห่งที่อยู่ใน 156 ประเทศทั่วโลก โดยมียอดรวมการลงทุนโดยตรงทั้งสิ้น 90,170 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จากช่วงเดียวกันในปี 2555 ซึ่งในจำนวนดังกล่าว จีนลงทุนยังอาเซียนอยู่ที่ 5,740 ล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 29.9

ขณะเดียวกัน ปี 2556 บริษัททุนต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติก่อตั้งขึ้นใหม่ในจีนมีทั้งสิ้น 22,773 แห่ง ลดลงร้อยละ 8.63 จากช่วงเดียวกันในปี 2555 โดยมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น 117,586 ล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 5.25 ส่วนการลงทุนของไทยในจีนอยู่ที่ 483 ล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 389.31

นายเสิ่นฯ กล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณทุนจากต่างประเทศมากกว่าปริมาณจีนลงทุนในต่างประเทศเพียง 10,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นไปได้ว่า ปริมาณการลงทุนในต่างประเทศของจีนจะมากกว่าต่างประเทศลงทุนในจีนใน 3 ปีข้างหน้า และหลังจากจีนดำเนินการนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศในระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ “เชิญบริษัททุนต่างประเทศเข้ามา” กับ “การส่งเสริมบริษัทจีนก้าวออกไป” ของทางการจีน ได้เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในการสร้างความสมดุลระหว่างจีนลงทุนในต่างประเทศกับต่างประเทศลงทุนในจีน “ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อเศรษฐกิจโลก และเป็นสิ่งที่ดีต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ”

นายเสิ่นฯ ยังกล่าวว่า ปี 2556 การลงทุนจากต่างประเทศครึ่งหนึ่งได้ไหลเข้าไปยังธุรกิจภาคบริการของจีน โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 61,451 ล้านดอลลาร์ สรอ.เติบโตร้อยละ 14.15 และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 52.3 ของเงินทุนไหลเข้าจีนทั้งหมด ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้เงินทุนต่างประเทศของธุรกิจภาคการผลิตที่ลดลงกว่าเดิม จะสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้เงินทุนต่างประเทศของจีน

อย่างไรก็ตาม นายเสิ่นฯ กล่าวว่า จีนก็ให้ความสำคัญกับการใช้ทุนต่างประเทศในสาขาธุรกิจอื่นๆ และจะสนับสนุนทุนต่างประเทศลงทุนธุรกิจภาคการผลิตทั่วไปต่อไป รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการทุนต่างประเทศมาตรฐานสากลขึ้นมา ตลอดจนทำการวิจัยเพื่อลดข้อจำกัดในด้านสัดส่วนการถือหุ้น ขอบเขตการประกอบธุรกิจ และทุนจดเบีบนของทุนต่างประเทศในจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน