พณ. จีนคาด ปี 2558 ยอดการค้าระหว่างจีน – อาเซียนทะลุ 5 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.

26 Jul 2013

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 56 กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีน – อาเซียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว คาดว่า ในปี 2556 ยอดการค้าระหว่างจีน – อาเซียนจะทะลุ 5 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.

สถิติชี้ว่า ยอดการค้าจีน – อาเซียนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ยอดการค้าอยู่ที่ราว 4 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มจาก 0.55 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ของปี 2545 อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 22 ต่อปี โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ยอดการค้าระหว่างจีน – อาเซียนสูงถึง 2.1 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 12.2 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศของจีน

นางเกา เยี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า ปัจจุบัน จีนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ 1 ของอาเซียน และอาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับที่ 3 ของจีน ขณะเดียวกัน อาเซียนยังเป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับ 4 และเป็นแหล่งนำเข้าใหญ่อันดับ 2 ของจีนอีกด้วย

สามารถสังเกตได้ว่า หลายปีที่ผ่านมา จีนเป็นฝ่ายขาดดุลในการค้ากับอาเซียน โดยแต่ละปี มูลค่าการขาดดุลของจีนครองสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าการค้า บางปีเกินร้อยละ 20 แต่ในปี 2555 สภาพดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนแปรง โดยมูลค่าการส่งออกไปยังอาเซียนของจีนอยู่ที่ 2.04 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 1.96 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. จีนเกินดุล 8,500 ล้านดอลลาร์ สรอ. นางเกา เยี่ยน วิเคราะห์ว่า มูลค่าการเกินดุลของจีนครองสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของมูลค่าการค้าระหว่างสองฝ่าย ถือว่ามีความสมดุลระหว่างการค้าจีน – อาเซียน และการที่จีนเป็นฝ่ายขาดดุลกลายเป็นฝ่ายเกิดดุลในทุกวันนี้ เพราะจีนได้แซงหน้าญี่ปุ่นกลายเป็นแหล่งนำเข้าใหญ่อันดับ 1 ของอาเซียน ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นได้กลายเป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับ 1 ของอาเซียนในปัจจุบัน

นอกจากด้านการค้าแล้ว ตั้งแต่ปี 2545 ที่จีนกับอาเซียนได้ตกลงสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นต้นมา ความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างจีน – อาเซียนก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการลงทุนสะสมระหว่างทั้งสองฝ่ายทะลุ 1 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้อาเซียนกลายเป็นเป้าหลายการลงทุนใหญ่อันดัน 4 ของจีน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวระหว่างจีน – อาเซียนก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปเที่ยวอาเซียนถึง 7.32 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.6 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2545 ทั้งนี้ การที่จีนให้ความสำคัญกับอาเซียนและมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน