“ฝอซาน” ไม่รีรอ มุ่งมั่นปฎิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ตามแผน “Made in China 2025”

9 Dec 2015

หลังจาก นายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนฯ เยือนมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558

เพื่อตรวจสอบและเยี่ยมชมการดำเนินงานในการปฎิรูปเชิงลึกของมณฑลกวางตุ้ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 รัฐบาลฝอซานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อหนังสือพิมพ์จีนตอนใต้
(Nanfang Media Grup) ได้เปิดการประชุมอธิปรายโครงการ Made in China 2025 กับ การปฎิรูปอุตสาหกรรมของโลก ในหัวข้อ “การผลิตจีนแข็งแกร่ง ฝอซานนำทาง” โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฎิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมของมณฑลกวางตุ้งให้ก้าวหน้าและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของจีนให้ก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยเร็ว

ในการประชุมฯ มีการจัดตั้งกลุ่มทำงานโครงการเยี่ยมชมและศึกษาอุตสาหกรรมในประเทศที่พัฒนาแล้ว

จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น อิสราเอลและสวิซเซอร์แลนด์ โดยมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนบริษัทเอกชนและสื่อร่วมเดินทางเพื่อนำแนวความคิดและแนวทางการปฎิรูปอุตสาหกรรมของทั้ง 5 ประเทศนี้มาประยุกต์เพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตของฝอซาน และนำพาฝอซานให้กลายเป็นเมืองชั้นหนึ่งของประเทศจีน[1] ทั้งนี้ในที่ประชุมฯ ยังมีการแถลงแผนการทำงานเพื่อส่งเสริมการทดลองจัดตั้งบริษัทตามแผน Made in China 2025 ของจีน โดยมีเนื้อหาที่สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในพื้นที่และหน่วยงานในต่างประเทศ อีกทั้งมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและองค์กรที่ปรึกษา เพื่อการปฎิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเฉพาะด้าน ที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาที่ไม่อยุดยั้ง

เมืองฝอซานมีจุดมุ่งหมายที่จะกลายเป็นพื้นที่สำคัญด้านอุตสาหกรรมการผลิตในระดับมณฑลและระดับประเทศ โดยปีที่ผ่านมาฝอซานมีมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตรวมมากถึง 18,800 ล้านหยวน มากเป็นอันดับ 5 ของจีน โดยในอีก 30 ปีข้างหน้าฝอซานมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการสินค้าในพื้นที่ให้มีความโดดเด่น ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องสุขภัณฑ์และชิ้นส่วนก่อนสร้างเซรามิกสำหรับบ้านและอาคาร การปฎิรูปครั้งนี้รัฐบาลฝอซานมีความมุ่งหวังที่จะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการผลิตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ ทำให้ฝอซานกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำและเป็นต้นแบบของ

การปฎิรูปการผลิตของจีน


[1] “เมืองชั้นหนึ่ง” ของจีนหมายถึงเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน นวัตกรรม การคมนาคมและการบริการ

ซึ่งปัจจุบันเมืองชั้นหนึ่งของจีนประกอบด้วย กรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้น “เมืองฝอซาน” ถูกจัดให้เป็น

เมืองชั้นสอง ระดับ3 ของจีน 

Made in China 2025ปฎิรูปอุตสาหกรรมฝอซานอุตสาหกรรม 4.0

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน