ผู้โดยสารโปรดทราบ…สนามบินนครหนานหนิงตรวจจริงยึดจริง “สิ่งต้องห้ามนำเข้า”

23 Apr 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ผู้โดยสารผ่านสนามบินทุกแห่งในจีนต้องตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามนำเข้าก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก ความไม่รู้

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง (Nanning Wuxu International Airport, 南宁吴圩国际机场) ส่งผลให้เที่ยวบิน(ทั้งในและต่างประเทศ)และผู้โดยสารมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัญหาที่ตามมาคือ การตรวจพบ สิ่งของต้องห้ามนำเข้า ที่ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวนำติดตัวมาจากต่างประเทศก็มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาสแรกปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.57) เจ้าหน้าที่ CIQ ประจำสนามบินฯ ได้ทำการตรวจยึดสิ่งของต้องห้ามจำพวกพืชและสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 497 รายการ รวมน้ำหนัก 1,316.5 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.57 และ 96.07 ตามลำดับ

ในจำนวนข้างต้นแบ่งเป็น สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 277 รายการ น้ำหนัก 744.77 กิโลกรัม พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 220 รายการ น้ำหนัก 571.73 กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่ CIQ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเภทสิ่งของที่ตรวจยึดได้มีชนิดที่หลากหลาย โดยเฉพาะรังนกมีการตรวจยึดเป็นจำนวนมากที่สุด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.67) และผลิตภัณฑ์นม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.28)

ปัจจัยหลักมาจาก หนึ่ง เส้นทางท่องเที่ยวในอาเซียนกำลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวกว่างซี ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้น สอง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกจึงไม่ทราบกฎระเบียบชัดเจน และ สาม สนามบินเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระ (เจ้าหน้าที่+เครื่องสแกน+สุนัขดมกลิ่น)

ตามรายงาน เจ้าหน้าที่ CIQ ได้นำสิ่งของต้องห้ามส่งเข้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบพบศัตรูพืชและสัตว์ 13 รายการ ในจำนวนนี้เป็นศัตรูพืชและสัตว์ชนิดกักกัน (Quarantine Pest) จำนวน 2 รายการ และศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ

ทั้งนี้ สิ่งของต้องห้ามทั้งหมดที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกส่งไปดำเนินการทำลายตามกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการสิ่งต้องห้ามฉบับใหม่ล่าสุด[*]  ซึ่งไม่อนุญาติให้บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศจีนนำติดตัวเข้าประเทศ หรือส่งผ่านทางไปรษณีย์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ รวม 16 รายการย่อย ดังนี้

1. สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

      1.1 สัตว์ที่มีชีวิต ครอบคลุมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน แมลง รวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และพันธุกรรมสัตว์ทุกประเภท (ยกเว้น สุนัข แมว โดยบุคคลที่เดินทางเข้ามาประเทศจีนสามารถนำสัตว์เลี้ยงติดตัวเข้าประเทศได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น และจะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีน ที่ออกโดยสัตวแพทย์ของประเทศนั้นๆ)

      1.2 เนื้อสัตว์(สุกหรือดิบ)และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสัตว์(รวมถึงเครื่องใน) และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

      1.3 นมสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ซึ่งรวมถึงนมดิบ นมสด นมเปรี้ยว ครีมสัตว์ เนย ชีส และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการฆ่าเชื้อในอุณหภูมิสูง

      1.4 ไข่และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่ ซึ่งรวมถึงไข่สด ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม ของเหลวจากไข่ เปลือกไข่ มายองเนสและผลิตภัณฑ์ไข่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการฆ่าเชื้อในอุณหภูมิสูง

      1.5 รังนก (ยกเว้นรังนกบรรจุขวด)

      1.6 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันและไขมัน หนัง ขน กีบ กระดูก เขา

      1.7 อาหารสัตว์ที่ทำจากสัตว์ (เนื้อป่น กระดูกป่น ปลาป่น นมป่น เลือดป่น) ยาแพทย์แผนจีนที่ทำจากสัตว์ และปุ๋ยที่ทำจากสัตว์


2. พืชและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช

      2.1 ผลไม้และพืชผักสด

      2.2 ใบยาสูบ (ไม่รวมถึงเส้นยาสูบ)

      2.3 เมล็ด (ต้นกล้า) กิ่งพันธุ์ และพืชวัตถุอื่นๆ ที่สามารถเติบโตแพร่ขยายพันธุ์

      2.4 สิ่งที่สามารถนำไปเพาะขยายพันธุ์ได้


3. สินค้าต้องห้ามประเภทของต้องรับการตรวจอื่นๆ

      3.1 พืชพาหะที่ก่อให้เกิดโรค (เช่น พันธุ์เห็ด) แมลงศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เป็นอันตราย รวมถึงส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต (เซลล์ อวัยวะ เลือด) และสิ่งที่ทำจากส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต

      3.2 ซากศพของสัตว์ ตัวอย่างสัตว์ และของเสียจากสัตว์

      3.3 ดิน

      3.4 ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม

      3.5 พืชและสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์อื่นๆ รวมถึงวัตถุกักกันอื่นๆ ที่ห้ามนำเข้ามาในประเทศจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน