ผู้ประกอบการไทยรู้ไว้ CIQ กว่างซีเตรียมนำอุปกรณ์ล้ำสมัยตรวจคุณภาพอาหารนำเข้า คาดใช้ในงาน CAEXPO ด้วย

29 Jun 2013

หนังสือพิมพ์ Southland Morning: สำนักงาน CIQ กว่างซีนำอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สมัยใหม่ เพิ่มมาตรการเข้มงวดด้านสุขอนามัยในสินค้าอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ

สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค หรือ CIQ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสสอบคุณภาพสินค้านำเข้าส่งออกของประเทศจีน โดยสินค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวจึงจะสามารถดำเนินพิธีการนำเข้าส่งออกได้

ตามรายงาน สำนักงาน CIQ กว่างซีได้นำชุดอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความรวดเร็วและละเอียดแม่นยำสูงมาใช้สำหรับการตรวจสินค้าอาหารนำเข้า

นายหลิว จวินอี้ (Liu Jun Yi, 刘军义) หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีของ CIQ กว่างซี ให้ข้อมูลว่า อุปกรณ์มีความแม่นยำระดับสูง จากการทดสอบโดยการหยดน้ำยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของ Chloramphenicol เพียงหยดเดียวลงในสระว่ายน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มสระ

นายวัง เหวินหลง (Wang Wen Long, 王文龙) นักวิศวกรระดับชำนาญการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 500 ชนิดในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงโดยใช้ตัวอย่างสินค้าจำนวนเพียงเล็กน้อย ที่สำคัญยังสามารถแสดงค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตรวจหาสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) ในผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งได้ในเวลาเพียง 20 นาที ทั้งนี้ สารดังกล่าวถูกใช้แพร่หลายในผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง เนื่องจากไร้สี มีคุณสมบัติช่วยฟอกขาวและเป็นสารกันบูด ทว่า ทางการจีนกำหนดปริมาณส่วนประกอบของสารดังกล่าวไม่เกิน 350 มิลลิกรัมต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งกิโลกรัม

ตามรายงาน ในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) หรือ CAEXPO เมื่อเทียบกับกลุ่มสินค้าประเภทอื่นจะพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายในงานฯ ครองสัดส่วนจำนวนมาก

ประสบการณ์จากครั้งก่อนๆ มีการตรวจสอบพบปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และเชื้อแบคทีเรียเกินเกณฑ์มาตรฐาน หากใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์แบบเก่าต้องใช้เวลาตรวจอย่างน้อย 3-5 วัน

การนำชุดอุปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาใช้ นอกจากจะช่วยร่นระยะเวลาและยกระดับประสิทธิภาพความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์แล้ว ยังเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงาน CIQ นอกจากจะทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ว ยังทำหน้าที่ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ กล่าวคือ สินค้านำเข้าอย่างถูกระเบียบจะต้องมีฉลากและคำอธิบายสินค้าเป็นภาษาจีน (ฉลากต้องระบุชื่อสินค้า แหล่งผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ รวมถึงชื่อที่อยู่ของผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย à ว่าด้วยฉลากผลิตภัณฑ์อาหารในจีน ความรู้เบื้องต้นที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้

สิ่งหนึ่งที่่ผู้ประกอบการไทยควรรู้ คือ สำนักงาน CIQ มีความเข้มงวดต่อการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอย่างมาก โดยสินค้านำเข้าแต่ละประเภทจะถูกกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ หากสินค้าที่นำเข้า CIQ ยังไม่เคยกำหนดมาตรฐานกลางไว้ก่อน ผู้นำเข้าจะต้องนำสินค้าชนิดนั้น ไปยื่นเรื่องกับ CIQ สำนักงานใหญ่ที่กรุงปักกิ่ง เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดระเบียบมาตรฐานกลางของสินค้าชนิดนั้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลา (ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) และมีค่าใช้จ่าย (หาก CIQ สำนักงานใหญ่ ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานกลางได้ สินค้าชนิดนั้นก็จะไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายในจีนได้)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน