ผลไม้ไทยเจอคู่แข่ง!! ผลไม้กว่างซีได้ผลผลิตโตต่อเนื่อง

21 Aug 2013

กรมสถิติเขตฯ กว่างซีจ้วง : ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำนวยทั้งสภาพอุณหภูมิ ปริมาณแสงแดดส่งผลและปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อนและผลไม้กึ่งร้อนของกว่างซีได้ผลผลิตสมบูรณ์สร้างความพอใจให้กับเกษตรกรชาวสวนเป็นอย่างมาก

ครึ่งปีแรกปี 56 สถานการณ์การผลิตผลไม้เมืองร้อนเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ กล่าวคือ การผลิตกล้วยหอม 4.842 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 การผลิตลิ้นจี่ 2.837 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 และการผลิตมะม่วงที่มีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว เฉพาะช่วงไตรมาสสองมีปริมาณการผลิตมากถึง 91,400 ตัน

ขณะที่สถานการณ์การผลิตผลไม้เขตกึ่งร้อนและผลไม้เขตอบอุ่นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิ การผลิตส้มวาเลนเซีย (夏橙) 1.274 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7 แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่เมืองกุ้ยหลิน (ผลิตได้ 78,200 ตัน) และเมืองเป๋ยไห่ (ผลิตได้ 33,500 ตัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 และ 26 ของการผลิตทั้งกว่างซี

การผลิตลูกพีช () 2.305 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 และการผลิตลูกพลัม () 3.409 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 โดยเมืองเฮ่อโจว (Hezhou City, 贺州市) เป็นแหล่งผลิตหลักต่อจากเมืองกุ้ยหลินด้วยปริมาณผลผลิต 56,800 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2

ด้านสถานการณ์จำหน่ายผลไม้ พบว่า ภาพรวมราคาผู้ผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เช่น ลิ้นจี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ลูกพีชเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 กล้วยหอมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ขณะที่มะม่วงลดลงร้อยละ 7.6 ส้มลดลงร้อยละ 6.0 และลูกพลัมลดลงร้อยละ 9.4

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตผลไม้ของกว่างซีได้รับการบูรณาการให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น การปลูกผลไม้ของกว่างซีมีลักษณะ แบ่งงานกันทำ กล่าวคือ การเลือกปลูกผลไม้จะคัดสรรตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่

ทางการท้องถิ่นมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เชิงนิค การวิจัยปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธุ์ การสร้างแบรนด์ ผลไม้เด่น ประจำท้องถิ่น และการจัดเทศกาลผลไม้เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนระบายผลไม้อีกด้วย

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มะม่วงเถียนตงของกว่างซี คู่แข่งมะม่วงไทยตัวจริง (16 ส.ค. 2556)

ผลไม้เมืองร้อนของกว่างซีได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว (15 ก.ค. 2556)

"ภาษีศูนย์" บีบอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้กว่างซีต้อง "รุก รับ และปรับตัว" (04 ก.ค. 2556)

กว่างซีขยายพื้นที่ปลูกแก้วมังกร แข่งเวียดนาม (14 มิ.ย. 2556)

ผลไม้ไทยมีคู่แข่ง กว่างซีเร่งพัฒนาการปลูกผลไม้เมืองร้อน ล่าสุดผุดสวนชมพู่ทางภาคใต้ของมณฑล (09 เม.ย. 2556)

กว่างซีเหยียบคันเร่งเดินหน้าพัฒนาการผลิตผลไม้ ไทยได้หรือเสีย (22 มี.ค. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน