ผลไม้เมืองร้อนของกว่างซีได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว

16 Jul 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ผลไม้เมืองร้อนอย่างมะม่วง ลิ้นจี่ และลำไยของกว่างซีเริ่มผลิดอกออกผลแล้ว คาดว่า ปีนี้จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ

พื้นที่ปลูกผลไม้เมืองร้อนของกว่างซีกระจายอยู่ทั่วมณฑล อาทิ เมืองไป่เซ่อเป็นฐานการผลิตมะม่วง เมืองชินโจวเป็นฐานการผลิตลิ้นจี่และลำไย

เถียนตง (Tian Dong County, 田东县) อำเภอที่มีชื่อเสียงด้านการปลูกมะม่วงของเมืองไป่เซ่อจนได้รับการขนานนามเป็น บ้านเกิดของมะม่วงจีน

ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกมะม่วง 1.455 แสนหมู่จีน (ราวๆ 60,627 ไร่) มีการปลูกมะม่วงมากกว่า 40 สายพันธุ์ อาทิ Gui7 (桂七芒) Yuwen9 (玉文6) งาช้างแดง (红象牙) Nongtai No.1 (台农一号) JinHuang (金煌芒) KaiTe (凯特芒) และ JinHui (金穗芒)

ทั้งนี้ คาดว่า ปีนี้จะมีผลผลิตมะม่วงทั้งสิ้น 78,800 ตัน คิดเป็นมูลค่าการผลิตราวๆ 400 ล้านหยวน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มะม่วงของอำเภอเถียนตงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ปีนี้ ทางการเมืองไป่เซ่อได้ขยายเวลาการจัดงานกิจกรรมที่มีชื่อว่า กิจกรรมวัฒนธรรมมะม่วงเมืองไป่เซ่อ-เถียนตง (百色·田东芒果文化活动月) ระหว่างวันที่ 12 ก.ค.-11 ส.ค.56 ซึ่งเป็นช่วงที่มะม่วงพันธุ์ต่างเริ่มทยอยออกสู่ตลาดจีน

ผลไม้เมืองร้อนอีกชนิดที่มีชื่อเสียงของกว่างซี คือ ลิ้นจี่

กว่างซีมีการปลูกลิ้นจี่หลายสายพันธุ์ ผลผลิตลิ้นจี่ของกว่างซีเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงปลาย เม.ย.ถึงต้น พ.ค.ยาวไปจนถึงกลาง ก.ค.ถึงต้น ส.ค.ของทุกปี

หลิงซาน (Ling Shan County, 灵山县) อำเภอหนึ่งของเมืองชินโจว เป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่คุณภาพดีจนได้รับการขนานนามเป็น บ้านเกิดแห่งลิ้นจี่จีน

ปีนี้ คาดว่า อำเภอแห่งนี้จะได้ผลผลิตรวม 1.08 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าการผลิต 420 ล้านหยวน

ปัจจุบัน ทางการเมืองชินโจวกำลังเร่งสนับสนุนการปลูกลิ้นจี่เชิงนิเวศน์ (ปลอดสารพิษ) ขณะนี้มีพื้นที่แปลงสาธิตมาตรฐานระดับประเทศ 1,000 หมู่จีน (ประมาณ 416 ไร่) พื้นที่ปลูกลิ้นจี่เชิงนิเวศน์ 75,000 หมู่จีน (ประมาณ 31,251 ไร่) และมีสวนลิ้นจี่คุณภาพยอดเยี่ยม 12 แห่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตลิ้นจี่ให้เติบโตอย่างแข็งแรง ทางการเมืองชินโจวได้สนับสนุนโมเดลธุรกิจ วิสาหกิจ(สหกรณ์)+แหล่งผลิต+เกษตรกร

กล่าวคือ วิสาหกิจ(สหกรณ์)เป็นผู้รับซื้อรายเดียว เป็นผู้ให้การฝึกอบรมเทคนิคการผลิตให้แก่เกษตรกร รวมถึงการขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิต (การแปรรูปผลผลิตเชิงลึก) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ ไวน์ลิ้นจี่ น้ำส้มหมักจากลิ้นจี่ (Litchi Cider Vinegar) ลิ้นจี่เชื่อม และลิ้นจี่ตากแห้ง เป็นต้น

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ช่วง 2-3 ปีมานี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของกว่างซีเริ่มหันมาให้การส่งเสริมสนับสนุนสวนผลไม้ต่างๆ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภายใต้คอนเซ็ป เที่ยวสนุก ชมสวน ชิมผลไม้ เพื่อเป็นตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆ จากสวนอีกด้วย

BIC ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการผลิตผลไม้เมืองร้อนของกว่างซี หลังจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนเริ่มมีผลบังคับใช้ นโยบาย ภาษีศูนย์ ส่งผลกระทบต่อการผลิตผลไม้เมืองร้อนของกว่างซีอย่างมาก

ทางการกว่างซีพยายามหาทางออกทุกวิถีทาง อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างการผลิต หลีกเลี่ยงการผลิตผลไม้เมืองร้อน และหันมาปลูกผลไม้เขตกึ่งร้อนแทน (ตลอด 10 ปีมานี้ พื้นที่ปลูกผลไม้เมืองร้อนบางชนิดในกว่างซีลดลงจากอดีต)

การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก สนับสนุนการปลูกผลไม้นอกฤดูกาล เพื่อลดผลกระทบจากผลไม้เมืองร้อนจากอาเซียน การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและสร้างแรงแข่งขันให้กับผลไม้เมืองร้อนของกว่างซี และการสนับสนุนการแปรรูปผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน