ปี 56 ชาวกว่างซีจับจ่ายคึกคัก ส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัว

6 Mar 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ปี 56 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกว่างซีขยายตัว พุ่ง สูงขึ้น สะท้อนความมั่นใจของผู้บริโภคต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

(27 ก.พ.57) กรมพาณิชย์เขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Commerce Department, 广西商务厅) ได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคเขตฯ กว่างซีจ้วง ประจำปี 56 พบว่า ภาวะเงินเฟ้อขยายตัวในระดับต่ำ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ 

ปีที่ผ่านมา เขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 508,310 ล้านหยวน หักปัจจัยเงินเฟ้อขยายตัวสุทธิร้อยละ 12.4 (ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ขยายตัวร้อยละ 14.2)

หากวิเคราะห์ตามโครงสร้างการค้าปลีกสินค้า พบว่า ชาวกว่างซีส่วนมากควักกระเป๋าใช้จ่ายไปกับการซื้อเครื่องประดับเงินทอง การศึกษา ความสวยความงาม และการบำรุงสุขภาพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ค้าปลีก 5 อันดับแรกที่มีการขยายตัวสูงสุด ได้แก่ เครื่องประดับ (ขยายตัวร้อยละ 41.6) หนังสือและนิตยสาร (ขยายตัวร้อยละ 30.1) ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค (ขยายตัวร้อยละ 26.1) เฟอร์นิเจอร์ (ขยายตัวร้อยละ 24.6) และเครื่องสำอางค์ (ขยายตัวร้อยละ 17.8)

ด้านภาวะเงินเฟ้อ ปี 56 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการ 8 หมวด พบว่า หมวดอาหาร ขยายตัวร้อยละ 3.8 หมวดที่พักอาศัย ขยายตัวร้อยละ 2.7 หมวดเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวร้อยละ 2.3

หมวดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและการบริการซ่อมแซม ขยายตัวร้อยละ 1.1 หมวดบันเทิง การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการ ขยายตัวร้อยละ 0.8 หมวดการตรวจรักษาพยาบาลและเครื่องใช้ส่วนตัว ขยายตัวร้อยละ 0.7

ขณะที่ หมวดคมนาคมและโทรคมนาคม และหมวดสุรายาสูบ ลดลงร้อยละ 0.1 และ 0.2 ตามลำดับ

ด้านราคาสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน (ธัญพืช น้ำมัน เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ พืชผัก รวมถึงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) ในภาพรวมถือว่ามีเสถียรภาพ ในจำนวนนี้ พบว่า ราคาธัญพืช สัตว์ปีก และไข่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชผักมีการปรับขึ้นอย่างชัดเจน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน