ปี 2556 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกจีนทะลุ 4 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก

14 Jan 2014

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายเจิ้ง เย่เซิง โฆษกสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าของจีนอยู่ที่ 4.16 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มูลค่าการค้าจีนทะลุหลัก 4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. และหลังจากหักปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินคราต่างประเทศออกพบว่า อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2.21 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 7.9 และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 1.95 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจีนได้ดุลการค้า 2.598 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.

นายเจิ้งฯ กล่าวว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าของจีนได้แซงหน้าสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ที่ 1.92 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตของจีนก็สูงกว่าสหรัฐฯ ร้อยละ 7 นอกจากนี้ ตามสถิติในเดือน พ.ย. 56 ที่ทางการสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวานพบว่า มูลค่าการค้าของสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 หากคำนวณตามตัวเลขนี้ สามารถคาดการณ์ว่า ในปี 2556 มูลค่าการค้าของจีนมีแนวโน้มจะแซงหน้าสหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่มีมูลค้าการค้าสูงที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม จีนสามารถแซงหน้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ ยังต้องดูสถิติของทางการสหรัฐฯ

อีกทั้ง นายเจิ้งฯ เปิดเผยว่า 7 มณฑล/นครในชายฝั่งทะเลอย่างกวางตุ้งและเจียงซู มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 3.29 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ครองสัดส่วนร้อยละ 79 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะเดียวกัน 7 มณฑลทางภาคกลางและภาคตะวันตก เช่น นครฉงชิ่ง มณฑลเหอหนาน มณฑลอันฮุย และมณฑลยูนนาน ก็มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการค้า ร้อยละ 15 ขึ้นไป

สำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกส่วนใหญ่พบว่า การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรและสินค้าที่ต้องใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่เติบโตอย่างมั่นคง ขณะมี่การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทรัพยากรธรรมชาติ มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง โดยในปี 2556 จีนส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรมูลค่า 1.27 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 7.3 ครองสัดส่วนร้อยละ 57.3 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด อีกทั้ง มีการส่งออกสินค้าที่ต้องใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ เช่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเสื้อผ้า มูลค่า 4.62 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 10.3 ขณะที่การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่า 2.32 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เติบโตร้อยละ 24.6 และนำเข้าน้ำมันดิบ 280 ล้านตัน เติบโตร้อยละ 4

สุดท้าย นายเจิ้งฯ กล่าวว่า ตลอดทั้งปี 2556 มูลค่าการค้าจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือเป็นผลมาจากนโยบายทางการค้าที่รัฐบาลจีนออกประกาศแล้ว ยังเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในประเทศคู้ค้าหลักของจีน ทั้งนี้ จากสภาพโดยรวมสามารถกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมทางการค้าของจีนในปี 2557 จะดีกว่า 2556 โดยรายงานจากธนาคาร Bank of Communications คาดการณ์ว่า ปี 2557 การส่งออกจีนจะมีอัตรการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 8.5 ขณะที่อัตราการนำเข้าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน