ปี 2555 อุตสาหกรรมชายูนนาน เติบโต 5 ด้าน

12 Feb 2013

ในปี 2555 มณฑลยูนนานมีพื้นที่เพาะปลูกชาทั้งสิ้น 5.8 ล้านหมู่ (2.42 ล้านไร่) มากเป็นอันดับ 1 ของจีน ผลิตชา 273,500 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.68 คิดเป็นมูลค่า 22,329 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.34 โดยราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เฉลี่ย กก.ละ 8.41 หยวน คิดเป็นร้อยละ 27.45 และมีปริมาณการส่งออก 10,500 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 83.48 ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.45 ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกชา 6 ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยคนละ 924 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.11

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน