ประเทศจีนประสบความสำเร็จครั้งแรกในการประดิษฐ์ดวงอาทิตย์เทียม

17 Dec 2020

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 หน่วยงาน The Southwest Institute of Physics of Nuclear Industry of China National Nuclear Corporation (CNNC) ได้ทดสอบเครื่องปฏิกรณ์ HL-2M (ดวงอาทิตย์เทียม) เป็นครั้งแรกที่นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยเครื่อง HL-2M นับเป็นอุปกรณ์โทคาแมค (Tokamak) ที่ใหญ่ที่สุดในจีนสำหรับการวิจัยทดลองนิวเคลียร์ฟิวชั่นแม่เหล็กขั้นสูง สามารถผลิตปริมาณ พลาสม่าเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มาก่อนหน้านี้ มีความจุกระแสพลาสม่าได้มากกว่า 2.5 Mega Amp ทำอุณหภูมิความร้อนไอออนพลาสม่าสูงถึง 150 ล้านองศาเซลเซียส ถือเป็นนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตที่จะมาทดแทนพลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งชาติในปี 2552 โดยเครื่องปฏิกรณ์ (HL-2M) ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นในจีน ช่วยส่งเสริมการวิจัยพัฒนาด้านฟิสิกส์พลาสม่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น ก่อนหน้านี้ CNNC ยังประสบความสำเร็จในการวิจัยฟิวชั่นแม่เหล็ก รวมถึงได้สร้างอุปกรณ์สนับสนุนด้านการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชั่น 3 เครื่อง ได้แก่ HL-1, HL-1M และ HL-2A จีนวางแผนจะสร้างและเปิดใช้เครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าวเต็มประสิทธิภาพภายในปี 2593

ปัจจุบัน สำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งชาติอยู่ระหว่างการศึกษาเค้าโครงของระบบวิจัยและนวัตกรรมนิวเคลียร์ฟิวชั่นแบบบูรณาการ สร้างแพลตฟอร์มการวิจัยนวัตกรรมนิวเคลียร์ฟิวชั่นระดับประเทศและเวทีการแลกเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาในอนาคต

 

แหล่งข่าวที่มา
http://www.cnnc.com.cn/cnnc/index/tpxwtj/556698/index.html
http://en.cnnc.com.cn/2020-12/07/c_569894.htm

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน