ปฏิบัติการ “ยูนนานสุขภาพดี” สร้างคนคุณภาพเริ่มต้นที่สุขภาพ

18 May 2020

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้อนุมัติ “ความเห็นว่าด้วยการผลักดันปฏิบัติการสร้างมณฑลยูนนานที่มีสุขภาพดี” เพื่อตอบสนอง “ความเห็นว่าด้วยการดำเนินการปฏิบัติการสร้างประเทศจีนที่มีสุขภาพดี” ของรัฐบาลจีนและ “กรอบแผนงานการสร้างมณฑลยูนนานที่มีสุขภาพดีภายในปี 2573” โดยยึดแนวคิด “สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนในยุคใหม่” และ “แนวทางการทำงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพยุคใหม่” โดยมุ่งปรับรูปแบบการบริการที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ สร้างหลักประกันสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างรอบด้าน สร้าง “จุดหมายปลายทางของการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี” ระดับโลกตามยุทธศาสตร์ไพ่ 3 ใบของมณฑล ตลอดจนสร้างพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมาย “มณฑลยูนนานที่มีสุขภาพดี” บนหลัก 5 ประการ ได้แก่ รัฐบาลชี้นำ-ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริมความรู้-ชีวิตสุขภาพดี เน้นการป้องกัน-จัดการปัญหาล่วงหน้า ใส่ใจกลุ่มสำคัญ-แบ่งกลุ่มดูแล (สตรี เด็ก นักเรียน คนชรา) และพัฒนาบริการ-ร่วมสร้างร่วมแบ่งปัน

ความเห็นฉบับนี้แบ่งเป้าหมายเป็นสองระยะ โดยระยะแรก กำหนดให้ภายในปี 2565 มณฑลยูนนานมีระบบนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนในมณฑลมีระดับทักษะความรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้น เร่งประชาสัมพันธ์รูปแบบการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี สามารถควบคุมแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการเกิดโรคระบาดอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ป้องกันและควบคุมโรคทางจิตเวช โรคท้องถิ่น และโรคเฉพาะอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่นำไปสู่ภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิต สถานการณ์ด้านสุขภาพของกลุ่มเฝ้าระวังดีขึ้นอย่างชัดเจน และอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนในมณฑลอยู่ในระดับเท่ากับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศจีน

ขณะที่ในระยะต่อมา มณฑลยูนนานกำหนดให้ภายในปี 2573 ประชาชนในมณฑลมีระดับทักษะความรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้นมาก รูปแบบการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีได้รับการส่งเสริมอย่างแพร่หลาย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังลดลงอย่างเห็นได้ชัด อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้น และบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าในที่สุด

อนึ่ง ขณะนี้รัฐบาลมณฑลยูนนานได้จัดสรรงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการที่สนับสนุนปฏิบัติการสร้างมณฑลยูนนานที่มีสุขภาพดีระยะแรกจำนวน 1,372 ล้านหยวน

ที่มา: http://www.yn.gov.cn/zwgk/zcwj/zxwj/202005/t20200513_203896.html

ยูนนาน สุขภาพ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน