บริษัทต้องการขยายตลาดสินค้าในจีนผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ในจีนเป็นครั้งแรก อยากทราบคำแนะนำสำหรับการคัดเลือกงานแสดงสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมในจีน

22 Apr 2014

การคัดเลือกงานแสดงสินค้าเพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้าในจีน มีข้อควรพิจารณาดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของงานแสดงสินค้า ควรศึกษารายละเอียดของการจัดงาน เช่น รูปแบบการจัดงาน กลุ่มเป้าหมายของงาน จำนวนผู้เข้าชมในปีที่ผ่านมา ประเภทผู้เข้าชมงานกลุ่มต่างๆ บริษัทที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ฯลฯ

2. ศึกษาข้อมูลความน่าเชื่อถือของงานแสดงสินค้า ควรศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของงานแสดงสินค้าที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โปรดระวังเว็บไซต์ปลอมแอบอ้างเป็นผู้จัดงานโดยสวมรอยงานจากแสดงสินค้าที่มีอยู่จริง เพื่อให้ผู้สนใจจ่ายค่าแสดงสินค้ากับผู้สวมรอยนั้นๆ

3. ศึกษาข้อมูลผลตอบรับของผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าวในปีที่ผ่านมาจากสื่อต่างๆ นอกจากข้อมูลในเว็บไซต์ผู้จัดงานอย่างเป็นทางการแล้ว อาจพิจารณาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อต่างๆ ที่รายงานข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานเพิ่มเติมประกอบกันด้วย

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ส่งออกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในจีนมาก่อน อาจพิจารณาเลือกงานแสดงสินค้าจากข้อพิจารณาต่างๆ นอกจากข้อมูลพื้นฐานและความน่าเชื่อถือของงานข้างต้น เช่น

1. การเลือกงานแสดงสินค้าที่จัดในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าหรือประชากรมีกำลังซื้อ เช่น นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการจัดงานแสดงสินค้าจำนวนครั้งมากที่สุดของจีน และมีศูนย์แสดงสินค้านานาชาติขนาดใหญ่ที่สุดในจีนถึง 3 แห่ง โดยรายชื่องานแสดงสินค้าต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในจีนสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.wordpress-348433-3180049.cloudwaysapps.com เลือกแบนเนอร์ด้านขวา "งานแสดงสินค้าในจีน" หรือเว็บไซต์ http://www.biztradeshows.com/china และเว็บไซต์งานแสดงสินค้าในจีนโดยหน่วยงาน CCPIT http://www.fair123.cn

2. การเลือกงานแสดงสินค้าที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อสินค้าโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อ-ผู้ใช้สินค้านั้น เช่น สินค้าที่ใช้ในการเกษตร อาจไม่จำเป็นต้องเลือกงานแสดงสินค้าที่ตั้งในเมืองศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ แต่อาจเลือกงานแสดงด้านเกษตรที่จัดในเมือง/มณฑลที่เป็นแหล่งผลิตด้านการเกษตรที่สำคัญเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงผู้ใช้สินค้าโดยตรงมากขึ้น

3. การคำนวณอัตราส่วนความหนาแน่นของผู้เข้าชมงานต่อพื้นที่ตารางเมตรต่อเวลา 1 ชั่วโมงที่มีการจัดงาน คำนวนจากจำนวนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าหารด้วยจำนวนชั่วโมงที่เปิดแสดงสินค้าตลอดช่วงเวลางาน หารด้วย (พื้นที่แสดงสินค้าลบด้วยจำนวนพื้นที่บูธแสดงสินค้า)

4. การจัดเรียงประเภทย่อยของสินค้าทีมีการจัดแสดงภายในงาน ในงานแสดงสินค้าหลายงานมีการจัดแบ่งหมวดย่อยของสินค้าประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการเดินชม และช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อไว้ในที่เดียวกัน ขณะที่งานแสดงสินค้าขนาดเล็กสินค้าแม้จะเป็นประเภทอาหารเช่นเดียวกัน แต่หมวดอาหาร เครื่องดื่ม เนื้อสัตว์ เรียงพื้นที่คละกันไม่มีการแบ่งโซน

5. การจัดกิจกรรมที่ผู้จัดงานจัดควบคู่ในงานแสดงสินค้า เช่น กิจกรรมสัมมนา กิจกรรมจัดแข่งขันประกวด กิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมงานมากกว่างานแสดงสินค้าที่ไม่มีกิจกรรมอื่นๆจัดประกอบ

6. การเลือกงานแสดงสินค้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมในงานแสดงสินค้า ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ส่งออกรายใหม่ โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอาจพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่กรมฯ นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ซึ่งจะมีความสะดวกโดยสามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยกรมฯ ได้อุดหนุนค่าเช่าพื้นที่คูหาส่วนหนึ่งให้กับผู้ประกอบการไทย รายชื่องานแสดงสินค้าในจีนที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสามารถค้นหาได้ที่ www.ditp.go.th เลือกเมนูสีฟ้าด้านบน "กิจกรรม/โครงการ" เลือกป้าย "ต่างประเทศ" และเลือกป้าย "งานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ" แล้วเลือกประเทศจีน หรือสามารถสอบถามโดยตรงที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในจีน (สคร.ประจำประเทศจีน) ทั้ง 8 แห่ง ตามเมืองที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้า รายละเอียดการติดต่อที่เว็บไซต์ www.thaitradechina.cn

สำหรับข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ส่งออกที่เตรียมตัวเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดทำบทความ “เผย!! เกร็ดน่ารู้.. เพื่อก้าวสู่งานแฟร์ในจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ซึ่งมีคำแนะนำเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมงาน ช่วงเวลาระหว่างงานแสดงสินค้า ตลอดจนข้อแนะนำหลังจบงานแสดงสินค้าไปแล้ว ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อบทความตอนที่ 1 ได้ที่ https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/china-facts/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=521&ELEMENT_ID=12641 และตอนที่ 2 ได้ที่(https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/china-facts/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=521&ELEMENT_ID=12683)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน