“น้ำตาลไม่หวาน” ผู้แทนกว่างซีร้องรัฐบาลกลาง เร่งแก้ไขวิกฤตปัญหา “ขาดทุน”

17 Mar 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : คณะผู้แทนเขตฯ กว่างซีจ้วงเข้าพบหารือกับผู้แทนรัฐบาลกลางปัญหาวิกฤตอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วม ประชุมใหญ่สองสภา ณ กรุงปักกิ่ง

กว่างซี เป็นฐานการผลิตน้ำตาลขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ

แต่ละปีจะมีการเปิดหีบอ้อยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนในปีถัดไป

น้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของคนในชาติ และน้ำตาลเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักและเป็นแหล่งรายได้ภาครัฐของเขตฯ กว่างซีจ้วง มณฑลยูนนาน และเขตฯ ซินเจียง และยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับปากท้องของเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 40 ล้านคนทั่วจีน

หลายปีมานี้ อุตสาหกรรมน้ำตาลของจีนกำลังตกอยู่ในภาวะตกต่ำ ขีดความสามารถโดยรวมในการผลิตอ้อยค่อนข้างต่ำ วิสาหกิจผู้ผลิตน้ำตาลต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง รวมถึงแรงกดดันจากราคาน้ำตาลในต่างประเทศ(ที่ต่ำกว่าราคาน้ำตาลในประเทศ) ทำให้วิสาหกิจบางส่วนต้องประสบผลขาดทุน

สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลในเขตฯ กว่างซีจ้วง แม้ว่าทุกฝ่ายจะมีการส่งเสริมผลักดันด้านเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ค่าความหวานสูง เพื่อยกระดับผลผลิตน้ำตาล

ทว่า กว่างซียังคงประสบปัญหาในแง่โครงสร้างการปลูกอ้อย กล่าวคือ เกษตรกรชาวไร่อ้อยขาดการรวมกลุ่ม (ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและกระจัดกระจาย) ขาดการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรผ่อนแรง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การผลิตน้ำตาลต่อตันมีต้นทุนสูงกว่า 5,000 หยวน ขณะที่ ราคา FOB ของน้ำตาลนำเข้าอยู่ที่เพียงตันละ 4,800 หยวน ทำให้น้ำตาลกว่างซี(ในประเทศ)ขาดศักยภาพแข่งขันโดยสิ้นเชิงผู้แทนกว่างซี ให้ข้อมูล

จากบริบทข้างต้น ในระหว่างการประชุมใหญ่ 2 สภาแห่งชาติจีน (สภาที่ปรึกษาทางการเมือง และสภาประชาชนจีน) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 คณะผู้แทนกว่างซีได้นำประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับส่วนกลาง

นายจาง เต๋อ เจียง (Zhang De Jiang, 张德江) คณะกรรมการถาวรประจำกรมที่ปรึกษาการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee, 中共中央政治局常委) และหัวหน้าคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (Standing Committee of the National People’s Congress, 全国人大常委会委员) เป็นผู้แทนที่เข้าประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้แทนกว่างซี

ในการหารือ คณะผู้แทนกว่างซี ได้ยื่นขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลกลาง อาทิ

หนึ่ง การดำเนินนโยบายความเสมอภาคต่อน้ำตาลเช่นเดียวกับวัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับคนในชาติชนิดอื่น ๆ อาทิ ข้าวเปลือก ฝ้าย และน้ำมัน และออกนโยบายส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลอย่างยั่งยืน และการดำเนินนโยบายเพื่อควบคุมตลาดองค์รวม การปลูกอ้อย และการผลิตวัตถุดิบน้ำตาล

สอง การปฏิรูปกลไกควบคุมตลาดน้ำตาลภายในประเทศ สร้างเสถียรภาพให้กับราคาน้ำตาล และรักษาผลประโยชน์ของวิสาหกิจน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยในประเทศ

สาม การขยายแหล่งวัตถุดิบและการสนับสนุนวิสาหกิจผู้ผลิตน้ำตาลในกว่างซี

สี่ การดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนการปลูกอ้อย (ตามวิธีปฏิบัติว่าด้วยเงินอุดหนุนการปลูกธัญพืช)

ห้า การปฏิรูปกลไกควบคุมการสำรองน้ำตาล และการให้การสนับสนุนเป็นการเฉพาะแก่น้ำตาลสำรองในพื้นที่กว่างซีที่มีอยู่เดิม

หก การจัดตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนาและป้องกันความเสี่ยงในอุตสาหกรรมน้ำตาล และยกระดับการมีส่วนร่วมของประเทศในการควบคุมน้ำตาลในระดับมหภาค และคุ้มครองผลประโยชน์ของวิสาหกิจผู้ผลิตน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ตามรายงาน ทางการกว่างซีได้วางแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำตาลกว่างซี อาทิ (1) การเตรียมจัดตั้ง ตลาดซื้อขายน้ำตาลออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศภายใน 5-9 ปี (2) การจัดตั้งกลไกสำรองน้ำตาล เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีน้ำตาลเพียงพอต่อการบริโภคมากกว่าร้อยละ 60 ของประเทศ (3) ตั้งเป้ารายได้จากการจำหน่ายโดยรวมมากกว่า 2 แสนล้านหยวน และอัตราการใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการสูงกว่าร้อยเปอร์เซนต์ (4) บ่มเพาะกลุ่มวิสาหกิจที่มีกำลังการผลิตมากกว่าปีละ 1 ล้านตัน จำนวน 3-5 ราย และ (5) สร้างอุตสาหกรรมน้ำตาลให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กุมขมับ!!! ผู้ผลิตน้ำตาลกว่างซีเจอวิกฤตต้นทุน รับผลขาดทุนถ้วนหน้า (28 ก.พ. 2557)

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน