น้ำดีดินดี ปีนี้ ผลผลิตธัญพืชกว่างซีอุดมสมบูรณ์เกินคาด

3 Dec 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ปีนี้ ผลผลิตธัญพืชของกว่างซีสร้างสถิติใหม่ ผลผลิตต่อหน่วยมีอัตราขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ

กรมสถิติแห่งชาติจีน (National Bureau of Statistics of China, 国家统计局) ให้ข้อมูลว่า กว่างซีได้ผลผลิตธัญพืช 15.218 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.369 ล้านตัน คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 2.48 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 0.38 จุด สร้างสถิติสูงสุดในรอบ 8 ปี

ผลผลิตธัญพืชต่อหน่วย(หมู่จีน) เท่ากับ 329.8 กิโลกรัม (1 หมู่จีน เท่ากับ 2.4 ไร่) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.3 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 2.26 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 0.86 จุด สร้างสถิติสูงสุดอีกหนึ่งรายการ

ทางการกว่างซีได้นำแนวทางการส่งเสริมผลผลิตธัญพืชของมณฑล 4 โครงการ ดังนี้

หนึ่ง โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพันธุ์พืชชั้นดีตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกพันธุ์ข้าวลูกผสม (Hybrid Rice) และข้าวโพดพันธุ์ดี จากข้อมูลพบว่า กว่างซีมีพื้นที่ปลูกข้าวลูกผสม 15.24 ล้านหมู่จีน (ราว 6.35 ล้านไร่) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.08 ล้านหมู่จีน (ราว 4.5 แสนไร่)

สอง โครงการส่งเสริมความหนาแน่นของการปลูกพืช โดยหน่วยงานภาคการเกษตรของกว่างซีจะให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเพิ่มความหนาแน่นในการหว่านเมล็ดข้าวและข้าวโพดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ จากข้อมูลพบว่า กว่างซีมีพื้นที่นำร่องมากกว่า 6 ล้านหมู่จีน (ราว 2.5 ล้านไร่)

สาม โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการสนับสนุนเงินกองทุนให้กับพื้นที่สาธิต โดยเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย ผลผลิตโดยรวม พัฒนาคุณภาพ ยกระดับประสิทธิผล ยกระดับการใช้ประโยชน์ปุ๋ยและน้ำ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดการใช้สารเคมีที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สี่ โครงการส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกที่มีศักยภาพการผลิต และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกตามฤดูกาลผ่านเทคนิคการเพาะปลูกต่าง ๆ อาทิ การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม เป็นต้น

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน