น่าเรียนรู้!! “กล้วยหอมหนานหนิง” สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางการค้า

15 Jun 2015

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่: กระทรวงเกษตรจีนได้ให้การรับรองและขึ้นทะเบียน "กล้วยหอมหนานหนิง" เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เตรียมออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้ (ปี 58) จากการเปิดเผยของเทศบาลนครหนานหนิง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ สินค้า (ทรัพย์สินทางปัญญา) ที่ในกระบวนการผลิตมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติ พื้นที่และคนในชุมชนนั้น โดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์มาเป็นชื่อสินค้า (ที่มา วารสาร ทรัพย์สินทางปัญญา)

กว่างซี ได้ชื่อว่าเป็นฐานการผลิตผลไม้แดนใต้ของจีน โดยเฉพาะผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำนวยทั้งสภาพภูมิอากาศ ปริมาณแสงแดด และปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตผลไม้ของกว่างซีได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ โดย “กล้วยหอม” นับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของกว่างซี (นอกจากนี้ ยังมีมะม่วง ลำไย ลิ้นจี่)

ปัจจุบัน กว่างซีมีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกกล้วยหอมหลายเมือง โดยเฉพาะนครหนานหนิง (นอกจากนี้ยังมีเมืองเป๋ยไห่ และเมืองชินโจว)

ช่วงหลายปีมานี้ อุตสาหกรรมการผลิตกล้วยหอมของนครหนานหนิงได้รับการสนับสนุนและผลักดันเชิงนโยบายจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีกว่าร้อยละ 12 แปลงพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น มาตรฐานการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

ปี 57 นครหนานหนิงมีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมเกือบ 8 แสนหมู่จีน (ราว 3.3 แสนไร่) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ฝั่งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันตกของเมือง ปริมาณการผลิต 1.34 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าราว 2,700 ล้านหยวน

จึงกล่าวได้ว่า นครหนานหนิงเป็นเมืองที่มีพื้นที่ปลูก ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิตกล้วยหอมมากที่สุดในกว่างซีและประเทศจีน โดยเฉพาะตำบลถานลั่ว (TanLuo Town, 坛洛镇) ได้รับการขนานนามเป็น "แหล่งปลูกกล้วยหอมของจีน"

ตามรายงาน นครหนานหนิงได้ให้การส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์ คุณภาพการผลิต ตลอดจนการพัฒนาแบรนด์กล้วยหอมอย่างต่อเนื่อง ทำให้กล้วยหอมหลายสายพันธุ์ที่ออกสู่ตลาดในปัจจุบันมีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม สีเหลืองทอง รสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม เก็บรักษาได้นาน ทนทานต่อการขนส่ง เช่น กุ้ยเจียวลิ่วฮ่าว (GuiJiao No.6, 桂蕉6号) ปาซีเจียว (Brazil Jiao, 巴西蕉) และจินเฝิ่นอีฮ่าว (JinFen No.1)

ปัจจุบัน นครหนานหนิงมีผู้ผลิตที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจีนมากกว่า 10 ราย และผู้ผลิตอีกเกือบ 10 รายที่กำลังยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติ “กล้วยหอมหนานหนิง

ด้านกระบวนการผลิตกล้วยหอมหนานหนิงมีหน่วยงานด้านการเกษตรเป็นผู้ดูแลควบคุมคุณภาพตามความต้องการของตลาด และเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของกล้วยหอม โดยเฉพาะการห้ามใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต และการห้ามใช้ยาฆ่าแมลง 2 เดือนก่อนผลไม้ออกสู่ตลาด

แบรนด์กล้วยหอมของนครหนานหนิงที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐาน “Green Food” (绿色食品) ส่งออกไปยังประเทศรัสเซียและภูมิภาคเอเชียกลาง ได้แก่ LyuShuiJiang (绿水江) TianWanWan (甜弯弯)

ปีนี้ นครหนานหนิงได้วางแผนส่งเสริมการตลาดและพัฒนาแบรนด์สินค้าในช่วงที่กล้วยหอมออกสู่ตลาด ภายใต้ชื่อ "กล้วยหอมหนานหนิง" เพื่อให้ชื่อดังกล่าวติดปากและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคทั่วประเทศ เทียบเคียงกับกล้วยหอมไห่หนาน และกล้วยหอมกวางตุ้ง

ปัจจุบัน หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและผลักดันให้มีการใช้มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เข้ามาอยู่ในกระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตสินค้าได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น และช่วยให้ผู้ผลิตมีโอกาสทางการค้าที่ดีกว่าผู้ผลิตสินค้าเกษตรประเภทเดียวกัน

สำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน ตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในต่างประเทศกำลังถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากประเทศเพื่อนบ้าน (โดยเฉพาะเวียดนาม จีน) ที่กำลังพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ ให้มีคุณภาพและรสชาติทัดเทียมกับของไทย

จึงเห็นว่า "สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์" น่าจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่างหนึ่งที่ไทยสามารถนำมาใช้เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในต่างประเทศ เพื่อให้สินค้าเกษตรและผลไม้ไทยยังคงเป็น "ที่หนึ่ง" ในสายตาผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน